Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Luke Murphy - Tour De France 2014

Pic

Mae arweinydd myfyrwyr sydd wedi bod yn gwella profiad Prifysgol i filoedd o fyfyrwyr yn ffarwelio ar ôl cael swydd newydd yn gweithio ar Tour de France 2014.

Bydd Luke Murphy, Llywydd Urdd y Myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yn gweithio fel gweithiwr graddedig ar gyfer ras seiclo enwocaf y byd pan fydd yn dechrau yn Leeds yn nes ymlaen eleni.

Cafodd Luke, sy’n 25 oed, ei ddewis o blith miloedd o raddedigion eraill ar gyfer y swydd, a fydd yn ei weld yn gweithio tu ôl i’r llenni ar trefniadau a logisteg y ras.

Meddai Luke, a astudiodd gwyddor chwaraeon “Dw i’n methu ag aros i ddechrau. Mae’n gyffrous iawn y bydd y ras yn dechrau yn y DG eleni ac roeddwn i ar dân i gymryd rhan.

“Bûm yn helpu gyda Thaith Prydain pan ddaeth y ras i Wrecsam y llynedd ond bydd hyn yn fwy byth.”

Trwy ei waith gyda Thaith Prydain sicrhaodd Luke, sy’n feiciwr o fri, grys Team Sky wedi’i lofnodi gan Bradley Wiggins. Rhoddodd y crys i’r Brifysgol yn gynharach eleni i ddangos ym Mar y Canmlwyddiant yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Dechreuodd Luke ar ei swydd fel Llywydd Urdd y Myfyrwyr ddechrau’r flwyddyn academaidd ym mis Medi a goruchwyliodd gyflwyno digwyddiadau newydd ar gyfer Ffair y Glas a mwy, gan gynnwys noson i fyfyrwyr newydd yn Wrecsam.

Roedd o’n llais yn y  Brifysgol i wella profiad y myfyrwyr i   fyfyrwyr presennol a rhai’r dyfodol.

“Mae’r gwaith o fod yn Llywydd y Myfyrwyr wedi bod yn heriol ar brydiau, ond ces i lawer o hwyl hefyd a dwi’n ffyddiog fy mod i wedi gwneud fy ngorau i wella bywyd prifysgol i bob myfyriwr ym Mhrifysgol Glyndŵr.

“Hoffwn ddiolch i’r Brifysgol a’m cyd myfyrwyr am ganiatáu imi gymryd y swydd hefyd. Roedd y profiad o weithio ar y Tour de France yn gyfle rhy dda i’w wrthod, ond teimlaf fy mod i’n barod ar gyfer y her diolch i’m holl brofiadau yma.”

Cynhelir tri cham cyntaf Tour de France 2014 yn Lloegr, sef Leeds, Harrogate, Efrog, Sheffield, Caergrawnt a Llundain.

Top