Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Chwifia baner yr Enfys dros Brifysgol Glyndŵr i gefnogi mis LHDTh

Pic

Caiff baner yr enfys ei chwifio dros y brifysgol yng Ngogledd Cymru am y tro cyntaf i gefnogi mis hanes lesbiaid, a phobl hoyw, deurywiol a thrawsrywiol.

Bydd Prifysgol Glyndŵr yn chwifio symbol balchder hoyw yn ei chwad ac yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau i fyfyrwyr yn ystod mis Chwefror i nodi’r dathliad blynyddol.

Penodwyd y Cymro Cymraeg Marc Caldecott yn swyddog sabothol LHDTh cyntaf y Brifysgol eleni. Dywedodd y bydd y dathliadau’n  nodi’r cam ymlaen mwyaf diweddar i’r Brifysgol wrth gynrychioli’r gymuned LHDTh.

Ymhlith y digwyddiadau arfaethedig y mae fersiwn LHDTh o blind dêt ar ddydd Mawrth 4ydd o Chwefror a dangosiad o Milk, ffilm o 2008 sy’n olrhain hanes ymgyrchydd dros hawliau pobl hoyw, Harvey Milk.

Mae Urdd y Myfyrwyr hefyd yn noddi taith i Lundain er mwyn i fyfyrwyr Prifysgol Glyndŵr ymuno ym Malchder Myfyrwyr Cenedlaethol o ddydd Gwener 21 hyd at ddydd Sul 23 Chwefror.

Meddai Marc: “Dwi ddim yn meddwl bod y Brifysgol erioed wedi trefnu cymaint o ddigwyddiadau ffurfiol i ddathlu mis lesbiaid, pobl hoyw, deurywiol a thrawsrywiol, felly mae’n newyddion gwych.

Mae’r Brifysgol wedi bod yn gefnogol dros ben wrth ganiatáu inni chwifio’r faner am y mis cyfan.”

Ar hyn o bryd mae Marc yn ysgrifennu traethawd hir ar ganfyddiadau myfyrwyr ar rianta gan barau o’r un rhyw ar gyfer ei radd mewn Astudiaethau Teulu a Phlentyndod.

Ychwanegodd: “Mae myfyrwyr LHDh yn weithgar iawn ym Mhrifysgol Glyndŵr ac rydyn ni bob tro yn cael adborth cadarnhaol dros ben oddi wrthynt.

“Mae Prifysgol Glyndŵr yn gefnogol iawn o unrhyw ddigwyddiad rydyn ni’n ei drefnu a dydyn ni byth wedi wynebu unrhyw faterion negyddol yma mewn unrhyw ffordd.”

Cynhalasid Mis Hanes LHDTh bob mis Chwefror ers 2005 i nodi diddymu cymal 28, a agorodd y ffordd i faterion LHDTh gael eu trafod yn agored mewn ysgolion.

Ystyrir y diddymu fel un o’r cerrig milltir mwyaf arwyddocaol yn hanes mudiad hawliau pobl hoyw.

Top