Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr i gynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2014

Text & pic

Dewiswyd myfyriwr o Brifysgol Glyndŵr i gynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad 2014 yn saethu colomennod clai.

Roedd Katie Cowell, 20 oed o Fron ger Coedpoeth, bron yn ei dagrau â llawenydd pan glywodd hi ei bod hi yn un o’r ddwy yn nhîm merched Cymru ar gyfer y gamp yn Glasgow.

Roedd Katie yn un o ddim ond dwy o ferched yng Nghymru i gyrraedd y sgôr gymhwyso a osodwyd gan Ffederasiwn Saethu Cymru sy’n dethol timau ar gyfer prif cystadlaethau.

Cyrhaeddodd ei sgôr gymhwyso – 68 allan o 75 – yn nisgyblaeth Trap Olympaidd yng Nghwpan y Byd Saethu Colomennod Clai yn Sbaen ym mis Gorffennaf y llynedd.

Bydd Katie yn ymddangos yng Ngemau’r Gymanwlad am y tro cyntaf fel rhan o sgwad saethu 14 aelod Prydain.

“Methu coelio pan glywais jyst cyn Nadolig” meddai Katie. “Doeddwn i ddim yn disgwyl bod yn rhan o’r tîm gan nad wy i byth wedi saethu yn y ddisgyblaeth hon cyn y llynedd. Roeddwn i’n bron yn fy nagrau pan ddywedon nhw fy mod i yn y tîm.”

Dechreuodd Katie, sy’n fyfyrwraig ffilm a ffotograffiaeth, saethu yn 12 oed gyda’i thad, cyn gapten saethu clai Cymru . Bellach mae hi’n brysur yn hyfforddi ar gyfer y gamp yn dilyn hoe fach dros y Nadolig.

Bydd hyfforddi yn cynnwys ymarfer saethu a gweithio mewn campfa. Yn ogystal y bydd Katie yn parhau â’i hastudiaethau.

Erbyn hyn yn ail flwyddyn ei gradd, dechreuodd ei busnes ffotograffiaeth ei hun yn diweddar sef wrexhamweddingphotographer.com. Ei gobaith yw i tyfu’r busnes wrth iddi gyfantoli’r tri ymrwymiad.

Fel un a dderbyniodd ysgoloriaeth chwaraeon Prifysgol Glyndŵr mae Katie wedi cael cymorth ariannol i’w galluogi i gystadlu ar lefel elît wrth astudio.

Cafwyd cymorth hefyd trwy dderbyn dillad chwaraeon am ddim a mynediad i gyfleusterau ffitrwydd ac arbenigedd gwyddor chwaraeon.

Mae hyn yn cynnwys seicoleg chwaraeon, maes y mae Katie yn gobeithio gweithio arno gyda thîm gwyddor chwaraeon Prifysgol Glyndŵr yn ystod y paratoadau ar gyfer y Gemau ym mis Gorffennaf.

Ychwanegodd Katie: “Es i i Sbaen, yr Almaen, Malta a Pheriw y llynedd i gystadlu mewn pencampwriaethau mawr a dwi’n teithio ar draws y DG trwy’r amser, felly mae’n wastad yn heriol cyfantoli saethu ac astudio.

“Ond mae fy nhiwtoriaid ar fy ngradd Ffilm a Ffotograffiaeth wedi bod yn wych yn fy helpu i yn ystod y paratoadau ar gyfer Gemau’r Gymanwlad. Mae’n lwcus eu bod nhw’n ei gweld fel llwyddiant i’r Brifysgol yn ogystal ag i fi.

Dywedodd’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr ei fod o’n falch y bydd cynrychiolaeth o’r Brifysgol yng Ngemau’r Gymanwlad.

Meddai: “Dwi’n wrth fy modd i Katie – am lwyddiant anhygoel. Sefydlwyd ein gwobrau chwaraeon i ganiatáu i chwaraewyr talentog gystadlu ar y lefel uchaf wrth astudio.

"Mae’n wych ein bod ni’n gallu helpu mewn rhyw ffordd. Dymunwn bob llwyddiant iddi yn y Gemau."

Cynhelir Gemau’r Gymanwlad yn Glasgow o 23 o Orffennaf tan 3 o Awst 2014.
Top