GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Arddangosfa newydd yn trafod thema Ffabrig

Pic

Bydd arddangosfa sy’n trafod thema Ffabrig yn cynnwys lluniau haniaethol o fabanod yn bwyta lemonau a gwaith dau artist o Afghanistan.

Bydd gwaith deg artist yn rhan o Ffabrig, arddangosfa diweddarach Oriel Sycharth Prifysgol Glyndŵr.

Canolbwyntia’r sioe ar thema Ffabrig ar ffurf deunydd ac fel cysyniad am fywyd bob dydd a syniadau.

Cynrychiolir artistiaid o’r DG, UDA, Siapan ac Afghanistan.

Mae’r arddangosfa yn cynnwys dau ddarn o waith gan yr artist o America Michael Delacruz, sy’n trafod y syniad o ffabrig fel arwydd o addurniadau milwrol, lle mae stribynnau o ffabrig lliw yn dangos rheng a dewrder.

Ar ôl astudio hanes celf fel myfyriwr israddedig aeth Michael ymlaen i gael gyrfa 15 mlynedd yn y Morlu cyn dychwelyd i astudio a throi yn artist proffesiynol.

“Americanwr ydw i, felly mae gen i ymdeimlad am fynegiadaeth haniaethol Efrog Newydd o ganol yr ugeinfed ganrif,” meddai Michael. “Dwi’n teimlo fy mod i wedi etifeddu rhan o’r teimlad hwn yn fy ngwaith. Serch hynny dwi’n ymwneud mwy â chost rhyfel i gymdeithas ac i unigolion. Mae llawer o’r geometregau dwi’n eu gweithredu yn ein hatgoffa o eiconograffiaeth filwrol.”

Curadur y sioe yw Janne Malmros, a raddiodd o Ysgol Gelf St Martin a Slade. Dywedodd ei bod hi’n gobeithio y buasai dangos gwaith artistiaid o Afghanistan yn dangos ochr gadarnhaol Afghanistan.

Meddai Janne: “Yn aml mae pobl ond yn gweld pethau drwg am Afghanistan. Mae tua phedwar miliwn o bobl yn byw yn Kabul ac maen nhw’n byw bywyd normal.

“Mae llawer ohonynt yn artistiaid ac maen nhw’n creu pethau, fel mae’r sioe hon yn ei brofi. Mae ganddi draddodiad cyfoethog o gelf a chrefftau ac mae pobl Kabul yn awyddus i gael gwlad sy ddim yn gysylltiedig â rhyfel a llwgrwobrwyo yn unig.

“Mae ganddynt agwedd gadarnhaol ac yn eisiau bod yn wlad well.”

Ymhlith gweithiau eraill y mae paentiad olew gan Masako Suzuki o Tokyo a’r artist Prydeinig Dave Ball. Mae gan bob un o’i ddelweddau fabanod yn bwyta lemonau ddosbarthiad.

Ychwanega Janne: “Mae syniad haniaeth Dave yn edrych ar y syniad o roi pobl mewn bocsys. Mae’n trafod ffabrig cymdeithas a sut rydyn ni’n gwe i mewn ac allan.

“Iddo fo mae dau ystyr i ffabrig – y dillad rydych chi’n eu gwisgo a pha ran o gymdeithas y rydych chi’n aelod ohoni.”

Yr artistiaid eraill yn y sioe yw Arif Bahaduri (Afghanistan); Jordan Baseman (UDA); Mohammed Nasir Hashimi (Afghanistan); James Irwin (DG); Mike Tuck (DG) a Phoebe Unwin (DG).

“Gobeithio y bydd yn arddangosfa ddiddorol a’m gobaith i yw y bydd pobl yn dod o hyd i storïau a chysylltiadau rhwng y gwahanol ddarnau o waith.

“Dwi’n meddwl ei bod hi’n bwysig i arddangosfa fwriadu gwneud hynny – gweithiau o’r un lliw yn siarad â’i gilydd am yr un pethau.”

Rheda Ffabrig yn Oriel Sycharth Prifysgol Glyndŵr tan 14 Ebrill 2014. Mae mynediad am ddim ac mae’r oriel ar agor o 9 y bore tan 4.30 y prynhawn dydd Llun i ddydd Gwener.

Am ragor o wybodaeth ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/OrielSycharthGallery/cy/
Top