Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cyngerdd yn dathlu cymuned ryngwladol Prifysgol Glyndŵr

Roedd dawnsio Bollywood, caneuon serch o’r Wcráin a Tsiena a chôr a grëwyd yn Wrecsam yn cyfrannu at ddathlu’r blas rhyngwladol mewn prifysgol yng Ngogledd Cymru.

Roedd deg perfformiad llwyfan gan staff a myfyrwyr o bedwar ban byd yn rhan o gyngerdd Croeso Rhyngwladol Prifysgol Glyndŵr.

Roedd y gyngerdd a gynhaliwyd yn Neuadd William Aston yn dathlu’r amrywiaeth o fyfyrwyr a’r ystod o ddiwylliannau rhyngwladol sydd yn y Brifysgol yn Wrecsam.

Agorwyd y sioe gan aelodau o glwb dawnsio Bollywood Prifysgol Glyndŵr, cyn deuawdau gan ddau fyfyriwr o Tsiena a ddau o Wcráin.Cafwyd perfformiad piano unigol o Chariots of Fire.

Cafodd Prydain ei chynrychioli trwy berfformiad gan Gôr Cymunedol Prifysgol Glyndŵr o Alargerdd Mozart, yn ogystal â’u fersiynau nhw o ganeuon pop Hey Brother, Hey Ho a Better When We’re Together.

Cyn y gyngerdd mwynhaodd gwesteion fwyd Tsieineaidd a Indiaidd.Meddai Lowri Hiles, o Swyddfa Rynglwadol Prifysgol Glyndŵr, a drefnodd y digwyddiad: “Mae’n myfyrwyr tramor ni yn ychwanegu llawer o fywiogrwydd ac amrywiaeth i weddill ein myfyrwyr ac roedd y digwyddiad yn rhan o’n rhaglen i’w croesawu nhw i Wrecsam.

“Roedd yn ddigwyddiad gwych a ddangosodd rai o ddoniau ein myfyrwyr y tu allan i’w hastudiaethau."

Mae chwarter myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr yn fyfyrwyr tramor. Mae myfyrwyr tramor yn dechrau  eu cyrsiau ar adegau gwahanol yn ystod y flwyddyn gyda’r garfan ddiweddaraf yn dechrau ym mis Ionawr.

Mae cannoedd o fyfyrwyr tramor y Brifysgol yn astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr Llundain, a leolir yn Elephant & Castle.

Top