Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bydd digwyddiad busnes arloesol yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr

Bydd digwyddiad busnes arloesol yn cael ei gynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr 

Bydd cyfres ‘Caffi Arweinyddiaeth’ am ddim Gwobrau Arwain Cymru yn dod i Wrecsam, Ddydd Mercher Chwefror 19. 

Y gwestai arbennig yw Paul Bennett, Cyfarwyddwr Addysg Weithredol ym Mhrifysgol Southampton.

Wedi’i drefnu gan Gadeirydd Gweithredol y Gowbrau, Barbara Chidgey, o Lwybrau Dysgu Cymru, bydd y prynhawn yn cynnwys sgwrs gan Mr Bennett am ‘Beth sy’n gwneud arweinydd gwych?’ gyda thrafodaeth gynorthwyedig a rhwydweithio i ddilyn .

Bydd Caffis Arweinyddiaeth yn cael eu cynnal ledled Cymru yn ystod y cyfnod enwebu ar gyfer 10fed Gwobrau Arwain Cymru, â phob digwyddiad yn rhoi cyfle i gyfranogwyr fyfyrio ac edrych ar faterion beirniadol yn ymwneud ag arweinyddiaeth ac arwain yng Nghymru. 

Cynhaliwyd lansiad y gystadleuaeth yng Ngogledd Cymru yn Moneypenny yn Wrecsam yn ddiweddar

“Mae’n wych ein bod yn dathlu’n 10fed flwyddyn o Wobrau Arwain Cymru,” meddai Barbara.

“Bob blwyddyn ers 2005 mae’r Gwobrau wedi adnabod, dynodi a dathlu arweinwyr unigol ym mhob sector yng Nghymru y mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl eraill, i’w busnes neu gorff neu i’w cymuned.  

“Un o’r pethau sydd wedi dod yn amlwg iawn i mi, wrth edrych yn ôl dros ein cynfyfyrwyr helaeth o arweinwyr yng Nghymru, yw mai’r gwerth craidd hanfodol sy’n ategu arweinyddiaeth bersonol bob un o’r enillwyr a’r terfynwyr gwahanol iawn yma yw eu hymroddiad a’u cred angerddol yn eu hachos neu weledigaeth, a’r ffaith fod eu cwsmeriaid, eu cleientiaid a’u cyflogeion neu gyd-wirfoddolwyr yn golygu llawer iddynt.   

“Rydym yn tynnu sylw at arweinwyr sydd yn eglur fod hyn yn ymwneud yn gyfan gwbl am weledigaeth a chyflawni’r weledigaeth honno, nid amdanyn nhw,” ychwanegodd.

Dywedodd Rheolwr Datblygu Busnes Glyndŵr, Christina Blakey, fod amseru’r digwyddiad yn hanfodol o ystyried hinsawdd economaidd yr ardal.

“Mae arweinyddiaeth yn bwysicach nag erioed yn y byd busnes,” meddai.

“Mae yna gydnabyddiaeth eglur fod sgiliau ac ymddygiad pobl ddawnus yn sylfaenol i adferiad busnes a pherfformiad uchel.

“Gall dynodi, adnabod a gwobrwyo’r ymddygiadau hyn fod yn her, a dyna pam y mae Prifysgol Glyndŵr yn cefnogi Gwobrau Arwain Cymru 2014.

“Dan arweiniad ein harbenigwr ar arweinyddiaeth, Paul Bennett, rydym yn edrych ymlaen at drafod bob ffurf ar arweinyddiaeth gyda’n cymuned fusnes leol a rhanbarthol. Mae’n argoeli i fod yn drafodaeth ddiddorol iawn sy’n ysgogi’r meddwl,” ychwanegodd Christina.

Mae beirniaid gwobrau eleni yn chwilio am enwebedigion y mae eu harweinyddiaeth yn gwneud gwahaniaeth gwirionedd yng Nghymru, gan gael effaith gadarnhaol ar hybu eu cymuned, eu busnes neu eu corff.

Am fwy o wybodaeth, ewch i www.leadingwalesawards.co.uk neu dilynwch nhw ar Twitter @LeadersinWales

Am fwy o wybodaeth am Ysgol Fusnes Prifysgol Glyndŵr ewch i http://www.glyndwr.ac.uk/en/Inbusiness

 


Top