Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Vince Cable: Ymchwil ryngwladol flaenllaw gwyddonwyr Prifysgol Glyndŵr “yn creu argraff aruthrol”


27 Mawrth 2013 Text

Mae ymchwil wyddonol ryngwladol flaenllaw sy’n “creu argraff aruthrol” gan wyddonwyr Prifysgol Glyndŵr yn gosod esiampl ar gyfer cydweithredu rhwng prifysgolion a diwydiant, yn ôl yr Ysgrifennydd Busnes Vince Cable.


Wrth siarad ar ôl cyfarfod â gwyddonwyr sy’n gysylltiedig â phrosiect €5m i adeiladu drychau prototeip ar gyfer yr E-ELT, telesgop mwya’r byd, dywedodd Mr Cable fod y gwaith ar gampws y brifysgol yn Llanelwy yn dangos fod y brifysgol ar y blaen ar adeg pan fo yna bwysau cynyddol ar addysg uwch i gyflawni. 

Mae gan brifysgolion ddau gyfraniad o bwys i’w gwneud i Brydain – ac mae Prifysgol Glyndŵr yn cyflawni’r ddau, yn ôl yr AS Democratiaid Rhyddfrydol.

“Y cyfraniadau o bwys y mae prifysgolion yn eu gwneud i’r economi leol yw darparu pobl ifanc leol gydag addysg a hyfforddiant o lefel uchel a gweithio gyda busnesau ar ymchwil o ansawdd uchel, fel yr un yn Llanelwy,” meddai.

“Clywais am brosiect y telesgop am y tro cyntaf dair blynedd yn ôl ac roeddwn eisiau dod i gyfarfod y gwyddonwyr dan sylw. Heddiw, cefais gyfle i’w cyfarfod o’r diwedd – a chafodd eu gwaith argraff aruthrol arna’i. 

“Mae Prydain yn rhyngwladol flaenllaw mewn rhai meysydd o’r dechnoleg sy’n gysylltiedig â’r prosiect E-ELT ac mae prosiect y drychau yn enwedig yn enghraifft ardderchog o brifysgolion yn gweithio fel busnes gyda busnesau.

“Mae’r hyn y mae’r brifysgol yma’n ei wneud wedi cael argraff fawr arna’i, nid dim ond wrth ddarparu addysg dda i bobl ifanc leol ond o ran ei hymchwil ryngwladol flaenllaw yn ogystal,” ychwanegodd  Mr Cable.

Yn dilyn ei gyfarfod â gwyddonwyr Prifysgol Glyndŵr, cafodd aelodau o’r gymuned fusnes leol gyfle i gyfarfod yr ysgrifennydd busnes mewn sesiwn holi ac ateb yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol. 

Cafodd buddsoddi yn yr economi, benthyciadau ar gyfer busnesau bychain a chyfeiriad y sector adeiladu yn y dyfodol i gyd eu trafod.

Meddai Andy Gunson, cyfarwyddwr cyllid y cwmni recriwtio gap personnel: “Roedd y digwyddiad yn blatfform delfrydol i bobl fusnes uwch o bob cwr o’r ardal drafod polisïau’r llywodraeth a bwrw amcan o’r tirlun economaidd. Roeddem yn falch o gael gwahoddiad ac o fynychu.”  

Roedd Mr Cable ym ymweld â’r brifysgol fel rhan o daith o Ogledd Cymru, oedd hefyd yn cynnwys ymweliad â phartneriaid diwydiant Prifysgol Glyndŵr, Airbus, ym Mrychdyn.

Meddai Mr Cable: “Mae’r rhan fwyaf o brifysgolion yn dechrau sylweddoli nad oes lle i brifysgolion tŵr ifori traddodiadol mwyach. Yn wir, mae’n ymddangos fod Prifysgol Glyndŵr wedi sylweddoli hyn o’r dechrau, ynghynt na’r helyw. Mae angen i brifysgolion weithio gyda diwydiant gymaint â phosib. 

“Yn gysylltiedig â hyn, mae ystadegau cyflogadwyedd Prifysgol Glyndŵr yn rhagorol. Mae’r brifysgol wedi dynodi angen i gefnogi peirianneg, er enghraifft, ac yn sgil datblygiad gorsaf ynni niwclear ar Ynys Môn, dyma fydd un o’r prif sefydliadau yng Ngogledd Cymru ar gyfer llenwi’r bwlch sgiliau.”
Top