Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cynyddu’r nifer o lefydd yn sgil gwelliannau yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr

Pic

Gall 1,500 o gefnogwyr ychwanegol ddod i weld gêmau yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr erbyn hyn yn sgil gwelliannau mawr i’r cae. 

Mae’r nifer o lefydd yn y stadiwm, sy’n eiddo i Brifysgol Glyndŵr, dros 10,000 am y tro cyntaf mewn pum mlynedd.

Mae’r nifer uchaf o gefnogwyr a ganiateir ar ddiwrnod gêm, 10771, wedi cynyddu o 9250 yn 2012 yn dilyn buddsoddiad sylweddol gan y brifysgol i wella diogelwch a chyfleusterau dros y 12 mis diwethaf.

Datgelwyd y newyddion wrth i dystysgrif diogelwch newydd gael ei ddosbarthu i’r stadiwm, ble mae CPD Wrecsam a Chroesgadwyr Gogledd Cymru yn chwarae eu gêmau cartref. 

Mae gwelliannau a wnaethpwyd yn ystod y 12 mis diwethaf yn cynnwys gosod teledyddion ar gynteddfeydd pob eisteddle a chydweithio â CPD Wrecsam i ddarparu siop clwb newydd. 

Meddai Toni Slater, rheolwr gwasanaethau diogelu’r cyhoedd gyda Chyngor Wrecsam: "Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymgymryd â gwaith aruthrol er mwyn diweddaru’r stadiwm, ac rydym yn falch iawn o’r gwaith sydd wedi cael ei wneud."

Fel cae chwaraeon penodedig, mae’n ofynnol i Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr gael tystysgrif diogelwch cyffredinol sy’n penodi’r math o ddigwyddiadau gwylwyr y gellir defnyddio’r cae ar eu cyfer. 

Mae’n gosod yr uchafswm diogelwch ac yn cynnwys telerau ac amodau sy’n ofynnol ar gyfer diogelwch y gwylwyr.

Meddai Jo Smith, rheolwr diogelwch, iechyd a’r amgylchedd ym Mhrifysgol Glyndŵr: "Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymroddedig i ddarparu’r profiad gorau posib i wylwyr ar ddyddiau gêm, ac mae’r dystysgrif yma yn sicrhau mai eu diogelwch nhw yw ein prif flaenoriaeth."

Prynwyd y stadiwm gan y brifysgol fel ased cymunedol ym mis Awst 2011, gan sicrhau ei ddyfodol fel lleoliad chwaraeon.

Top