Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Cantorion, dawnswyr a cherddorion o bob cwr o’r byd yn perfformio ar lwyfan i ddathlu cymuned ryngwladol Prifysgol Glyndŵr

31 Ionawr 2013
Body

Bu myfyrwyr o Rwsia, yr Wcrain, Sri Lanka, Tsieina, Maleisia a’r DU yn perfformio ger bron cannoedd o’u cymheiriaid o bob cwr o’r byd mewn sioe ryngwladol ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Trefnwyd y digwyddiad, a gynhaliwyd yn Neuadd William Aston, i ddathlu corff myfyrwyr rhyngwladol a diwylliannol amrywiol y brifysgol.

Cafwyd cyfuniad o ganu, dawnsio stryd, dawnsio Bollywood, perfformiadau offerynnol unigol a pherfformiadau ensemble gan unardderg o berfformwyr.

Roedd yna hefyd wledd o fwyd rhyngwladol, diolch i garedigrwydd Bwyty Tsieineaidd Eastern Sheraton a Bwyty Indiaidd Jira. Darparodd y ddau fwyty, sydd wedi eu lleoli yng nghanol tref Wrecsam, brydau bwffe bys-a-bawd unigol ar gyfer pawb oedd yn mynychu.

Agorwyd y digwyddiad gan yr Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr. Meddai: “Roedd yn bleser gweld gymaint o’n myfyrwyr yn dod ynghyd ar gyfer dathliad arbennig a agorodd ein llygaid i’r amrywiaeth ddiwylliannol gyfoethog sydd gennym yma ar ein campws yn Wrecsam.

“Mae gan ein myfyrwyr ddoniau sy’n mynd tu hwnt i’w hastudiaethau ac roedd yn wych gweld gymaint ohonynt ar y llwyfan.”

Trefnwyd y digwyddiad gan dîm lles rhyngwladol y brifysgol a’u llysgenhadon myfyrwyr rhyngwladol. Mae’r tîm lles rhyngwladol yn cyd-drefnu dyfodiad myfyrwyr ac yn gofalu amdanynt tra’u bod yn astudio yn Wrecsam. 

Top