Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Pythefnos Thematig

Text

Bydd amrywiaeth ddiwylliannol Cymru yn cael ei dathlu gan Brifysgol Glyndŵr ar lafar a chân ac yn y theatr mewn pythefnos thematig.

Mae’r brifysgol wedi trefnu cyfres o ddigwyddiadau ledled ei champws yn Wrecsam, i gyd ar thema Gymreig neu wedi’u cyflwyno trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dechreuwyd y dathliadau gyda Llanast gan Theatr Bara Caws, a dderbyniodd ddau enwebiad ar gyfer Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru, nos Sadwrn yr 16eg o Dachwedd.

Cynhelir chwech digwyddiad arall yn ystod yr wythnosau nesaf, gan ddod i ben Ddydd Gwener y 29ain o Dachwedd. 

Meddai Lynda Powell, cyfarwyddwr rheolaeth campws a gwasanaethau masnachol: “Mae gan Brifysgol Glyndŵr swydd gymunedol hanfodol ac mae’r theatr a’r celfyddydau yn un o’r ffyrdd gorau i ni gyflawni hyn.

“Rydym yn falch o’n hetifeddiaeth Gymreig a Chymraeg ac yn gobeithio y bydd y digwyddiadau hyn yn rhoi blas i bawb o ddiwylliant ac etifeddiaeth ein gwlad.” 

Mae’r digwyddiadau fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 19 Tachwedd – O Groesffordd i Groesffordd: Darlith gyhoeddus Gymraeg gan Mr Meirion Prys Jones, cyn brif weithredwr Bwrdd Iaith Cymru

Dydd Gwener 22 Tachwedd – Cyngerdd Gwneud Gwahaniaeth AVOW gyda Chôr Meibion Brymbo, yr Urdd a mwy
 

Dydd Sadwrn 23 Tachwedd - Cerddorfa Symffoni Wrecsam
 

Dydd Mercher 27 Tachwedd – cynhyrchiad gan Gwmni’r Fran Wen
 

Dydd Mercher 27 Tachwedd – Pantomeim Martyn Geraint, "Draw Dros y Don" – antur debyg i un Robinson Crusoe
 

Dydd Gwener 29 Tachwedd - Jamie Smith’s Mabon, y band o fri rhyngwladol, yn dychwelyd adref am eu taith gyntaf o gwmpas Cymru, ‘Taith ADRE Tour’


Am fwy o wybodaeth neu i brynu tocynnau ar gyfer unrhyw o’r digwyddiadau, ewch i www.glyndwr.ac.uk/events

Top