Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Pennawd – Disgwyl i gannoedd fynychu Wythnos Agored agoriadol

 

11 April 2013

Pennawd – Disgwyl i gannoedd fynychu Wythnos Agored agoriadol

Bydd Wythnos Agored agoriadol Prifysgol Glyndŵr yn croesawu cannoedd o fyfyrwyr arfaethedig o bob rhan o’r wlad/y byd.

Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau, gweithdai a sesiynau profi ar gampysau Wrecsam a Llaneurgain o Ddydd Llun tan Ddydd Gwener (Ebrill 15-19).

Bydd tîm recriwtio Glyndŵr wrth law i gynnig cymorth a chefnogaeth, yn ogystal â gwybodaeth am gyrsiau sydd ar gael.

Maent yn cynnwys astudiaethau anifeiliaid, celf a dylunio, cyfiawnder troseddol, busnes, cyfrifiadura, gwyddorau chwaraeon ac iechyd a gofal cymdeithasol.

Yn amodol ar gael eu dilysu, mae rhai o’r graddau BSc newydd sy’n cychwyn ym Medi yn cynnwys dylunio aps, entrepreneuriaeth, bywydeg planhigion a bywyd gwyllt, iechyd cyhoeddus ac amgylcheddol.

Meddai Sarah Lou-Gaffney, Cydlynydd Ehangu Mynediad: "Mae’r digwyddiad wedi’i deilwra i dargedu’r bobl hynny sydd heb wneud cais ar gyfer mynediad yn 2013 eto, er mwyn pwysleisio nad ydy’n rhy hwyr a bod gennym yr holl wybodaeth a chefnogaeth sydd arnynt eu hangen i benderfynu pa gwrs, sut i wneud cais a faint y bydd yn ei gostio.  

"Mae’n agored i bawb, a gallwch hyd yn oed gofrestru yn y fan a’r lle."

Ychwanegodd Sarah: "Mae’r boreau yn seiliedig ar bynciau, gyda sgyrsiau a gweithdai gan ein hysgolheigion er mwyn cael blas go-iawn o’r hyn y buasent yn ei astudio.

"Hefyd, fe fydd yna ddiwydiannau yn bresennol i siarad am y swyddi sydd ar gael yn eu meysydd nhw, a’r llwybr ymlaen o’u sefyllfa bresennol, trwy brifysgol, i waith cyflogedig.

"Ar ôl cinio byddwn yn canolbwyntio ar y gefnogaeth sydd ar gael i fyfyrwyr ym meysydd cyllid, derbyn, gyrfaoedd, anabledd a chymorth sgiliau astudio a chymorth gyda datganiadau personol.

"Byddwn hefyd yn hyrwyddo ein blynyddoedd Cicdanio newydd – graddau pedair-blynedd integredig i bobl sydd heb y gofynion mynediad ar gyfer cwrs gradd tair-blynedd, a’n graddau dwy-flynedd ar gyfer pobl sy’n dymuno cywasgu eu gradd mewn cyfnod byrrach.”

Cynhelir y digwyddiadau rhwng 10am a 2.30pm bob dydd.

Bydd angen i ysgolion a cholegau archebu, ac mae cymorth gyda chostau teithio ar gael.

Am fwy o wybodaeth, ewch i’r wefan: http://www.glyndwr.ac.uk.

Fel arall, ffoniwch 01978 293439 neu ebostiwch recruitment@glyndwr.ac.uk.

Top