Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr a darlithwyr yn ymdrechu i ddatblygu gêmau fideo ac aps gêmau fideo mewn llai na 48 awr


14 Ionawr 2013

Bydd myfyrwyr a darlithwyr o Brifysgol yng Nghymru yn ymdrechu i ddatblygu gêmau fideo ac aps gêmau fideo ar gyfer ffônau symudol mewn llai na 48 awr, gan gychwyn o ddim.

Prifysgol Glyndŵr yw’r unig gorff yng Nghymru sy’n cynnal ac yn cymryd rhan yn y Jam Gêmau Byd-eang, digwyddiad blynyddol sy’n cysylltu artistiaid, rhaglenwyr a selogion gêmau cyfrifiadurol.

Dros 48 awr, bydd dros 10,000 o gyfranogwyr o 240+ o wledydd ledled y byd yn dod at ei gilydd i rannu syniadau a dechrau prosiectau gêmau.

Cynhelir y digwyddiad ym Mhrifysgol Glyndŵr am y tro cyntaf yng Nghanolfan y Diwydiannau Creadigol, o Ddydd Gwener 25 tan Ddydd Sul 27 Ionawr 2013.

Bydd y timau sy’n cymryd rhan yn gallu cyflwyno aps ar gyfer platfform Windows 8 i wefan ar ddiwedd y digwyddiad fel rhan o gystadleuaeth a redir gan Microsoft.

Bydd cyfranogwyr eraill yn y Jam Gêmau Byd-eang yn datblygu ar gyfer Android a PC.

Meddai’r Athro Vic Grout, pennaeth cyfrifiadura yng Nglyndŵr, sy’n rhedeg ei chwrs gradd ei hun mewn datblygu gêmau cyfrifiadurol.

“Mae’n mynd i fod yn brofiad gwych i bawb sy’n gysylltiedig â chynnal Jam Gêmau Byd-eang 2013 ym Mhrifysgol Glyndŵr.

“Bydd cael y cyfranogwyr yma yn Wrecsam o ddiddordeb mawr i’r staff a’r myfyrwyr ac yn tynnu sylw at fyd datblygu gêmau creadigol.

“Ar ran y cyfranogwyr, gwn y byddant yn gwerthfawrogi’r labordai a’r offer o’r radd flaenaf ac yn mwynhau’r amgylchedd y byddant yn gweithio ynddo. Rwy’n rhagweld y bydd pawb yn flinedig ond yn fodlon erbyn diwedd y penwythnos.”

Meddai Gaz Deaves, golygydd gêmau Argraffiad Gêmau 2012 Recordiau Byd Guinness: "Ar adeg pan fo stiwdios gêmau yn mynegi pryder ynghylch yr adlif o ddoniau rhaglennu i’w diwydiant, mae’n wych fod Jam Gêmau Byd-eang yn gallu gweithredu fel tir ffrwythlon i fagu’r genhedlaeth nesaf o ddatblygwyr penigamp.”

Gall datblygwyr gêmau proffesiynol, myfyrwyr dylunio gêmau, ysgolheigion, ac egin-wneuthurwyr gêmau eraill gofrestru i gymryd rhan yn y digwyddiad ym Mhrifysgol Glyndŵr ar-lein yn http://glyndwr.ticketsolve.com/shows/2013/1/25

Top