Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymweliad Mataro yn argoeli dyfodol disglair i Brifysgol Glyndŵr yn Ewrop

10 Ebrill 2013

 

Mataro visit - Cymraeg
Arweiniodd y gynghrair lewyrchus rhwng Prifysgol Glyndŵr a TecnoCampus Mataro yn Sbaen at ymweliad gan ddau o’i arweinwyr.

Bu’r Swyddog Prif Weithredol CEO Jaume Teodoro a’r Cydlynydd Cysylltiadau Rhyngwladol Juan Garcia Ramirez yn cyfarfod â’r Is-Ganghellor, yr Athro Mike Scott, i drafod cyfleoedd i’r ddwy ganolfan symud ymlaen.

Mae prifysgolion Mataro a Glyndŵr wedi mwynhau perthynas hirdymor, gyda channoedd o fyfyrwyr Sbaenaidd yn astudio yn Wrecsam dros y 12 mlynedd diwethaf. 

Yn ôl yr Athro Scott, dim ond gwella fydd hyn wrth i’r ddau sefydliad dyfu o ran bri yn sgil eu hymchwil ryngwladol-flaenllaw a’u cydweithrediadau llwyddiannus â diwydiant.

Ychwanegodd: “Mae gennym berthynas hirdymor gyda’r tecnogampws sydd wedi bod yn llwyddiannus iawn, ond erbyn hyn mae yna fwy o gyfleoedd, gyda fframwaith Ewropeaidd Horizon 2020, i ddatblygu rhaglenni gradd-ddeuol a rhaglenni gradd ar y cyd gyda phrifysgolion eraill yng Ngorllewin Ewrop.

“Gallwn hefyd sefydlu partneriaethau gydag amryw o brifysgolion Undeb Ewropeaidd eraill sy’n defnyddio’r un math o safbwynt a gweledigaeth ag sydd gennym ni yma. 

Mae hyn wedi cael ei brofi gan ein bod wedi cael nifer fawr o fyfyrwyr yn dod yma. Mae gennym eisoes raglenni gradd ddeuol yn yr arfaeth ac mae gan y ddau sefydliad bartneriaid rhyngwladol eraill. Mae yna gyfle yn awr i ymuno â chonsortia a llwyddo i gael arian allan o Ewrop.”   

Yn mwynhau ei ymweliad cyntaf â Gogledd Cymru, teimlai Jaume fod y cysylltiad rhwng y sefydliadau yn hanfodol i’r ddwy ardal.

Meddai: “Mae gennym lawer o barch tuag at y brifysgol hon ac rydym yn hapus iawn gyda’r cytundeb presennol, ond rydym wrthi’n ceisio archwilio cydweithrediad newydd ar raddau a rhaglenni gradd ar y cyd yn y dyfodol.” #

Ychwanegodd Juan: “Mae wedi bod yn berthynas hirdymor sydd wedi bod o fudd i’r ddeutu. Rydym wedi bod yn anfon myfyrwyr o Mataro i Wrecsam ers dros 12 mlynedd ac rydym yn bwriadu mynd ati’n awr i chwilio ffyrdd newydd o weithio ar y cyd.”  

 

Top