Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Bywyd John Orlando Parry yn destun darlith gyhoeddus sy’n rhad ac am ddim


04 Ebrill 2013 Main text


Mae gwaith ac etifeddiaeth artist a cherddor a gydweithiodd â Charles Dickens a’r cyfansoddwr Hwngaraidd, Franz Liszt, yn destun darlith gyhoeddus rhad ac am ddim ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Trafodir bywyd John Orlando Parry gan Brian Maidment, Athro Hanes Print ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl.

Mae sgwrs yr Athro Maidment yn dechrau am 7pm ddydd Iau 11 Ebrill 2013 ar gampws Wrecsam y brifysgol.

Etifeddodd John Orlando Parry draddodiadau cerddorol a barddonol Cymru trwy ei dad, sef y cerddor o Gymro, John Parry (Bardd Alaw).

Fel cyfansoddwr caneuon a pherfformiwr datblygodd yn ffigwr metropolitanaidd a chosmopolitaidd,  gan deimlo’n fwy cartrefol ar lwyfannau Llundain neu ar lwyfannau cyngherddau Ewrop nag yng Nghymru wledig.

Er ei fod yn artist achlysurol i raddau helaeth ac wedi dysgu’i hun, cynhyrchodd Parry un o ddelweddau enwocaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg, sef llun o strydoedd Llundain yn dangos, ymhlith llawer o bethau eraill, wal wedi’i gorchuddio â hysbysebion ar gyfer dramâu a chyngherddau.

Lluniodd hefyd ddau ddilyniant o wawdluniau mewn fformatau mympwyol – un ohonynt wedi’i saernïo i raddau helaeth drwy fwyseiriau gweledol a geiriol ac yn cynnig sylwebaeth ddoniol ar ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth, a’r llall, sydd hyd yn oed yn fwy ecsentrig, yn gasgliad o ddelweddau comig amrywiol wedi’u cyhoeddi o dan y teitl Ridiculous Things.

Mae’r ddarlith hon, sydd hefyd â darluniau, yn ceisio cymharu a gosod Parry yn nhraddodiad celf gomig Prydain y 1840au a’r 1850au, ac mae hefyd yn ystyried rhai lluniadau a phrintiau na chawsant eu cyhoeddi.

Er nad yw byth yn debygol o fod yn ffigwr pwysig, eto mae Parry yn llawn haeddu cael sylw fel artist comig.

Mae Brian Maidment yn Athro Hanes Print ym Mhrifysgol John Moores Lerpwl. Mae wedi ysgrifennu’n helaeth ar bynciau Fictoraidd, yn enwedig ysgrifennu gan weithwyr a gweithwragedd, cyfnodolion, cylchrediad torfol a llenyddiaeth boblogaidd, ac, yn fwyaf diweddar, delweddau comig a gwawdluniau.

Meddai trefnydd y digwyddiad, Katie Dutton: “Mae’r ddarlith ddiweddaraf hon yn dangos yr amrywiaeth cyfoethog a gynigir yng nghyfres o ddigwyddiadau cyhoeddus Prifysgol Glyndŵr. Mae rhoi llwyfan i arweinwyr yn eu maes i siarad am ddigwyddiadau a phobl sydd wedi llunio’r byd o’n cwmpas yn ganolog i’n hethos fel prifysgol gymunedol.

“Rydym yn falch iawn fod yr Athro Maidment, sy’n un o’r awdurdodau pennaf ar hanes llenyddiaeth a chelf Prydain, yn ymuno â ni ar gyfer sgwrs sy’n argoeli i fod yn ddiddorol a chraff iawn.”

  • Ridiculous Things: Celfyddyd Gomig John Orlando Parry, sef polymath Eingl-Gymreig o oes Fictoria nad yw wedi cael fawr o sylw - sgwrs ym Mhrifysgol Glyndŵr am 7pm ddydd Iau 11 Ebrill 2013. Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae angen cadw sedd ymlaen llaw. Gellir archebu drwy e-bostio eich enw a nifer y seddi yr hoffech eu cael i lectures@glyndwr.ac.uk neu drwy ffonio 01978 293466.
Top