Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Symud i’r Dwyrain Canol yn sicrhau gwobr Microsoft i gynfyfyriwr

2 Gorffennaf 2013 HamidButt


Mae cynfyfyriwr o Brifysgol Glyndŵr wedi ennill gwobr o fri am ei waith yn un o brif gwmnïau technoleg y byd, Microsoft.

Derbyniodd Hamid Butt, 38, Wobr Effaith Marchnad y Gwlff Microsoft 2013, am ei gyfraniad i lwyddiant y cwmni mewn dau gategori – effaith a thwf. 

Derbyniodd y wobr am ei waith yn sicrhau sawl dêl fusnes newydd oedd yn werth  $10 miliwn ar y cyd.

Graddiodd Hamid gyda grad dmewn Rheoli Systemau Gwybodaeth Fusnes o Athrofa Gogledd Ddwyrain Cymru, y mae wedi bod yn gweithio i isgwmni’r cwmni yn y Dwyrain Canol am y pum mlynedd diwethaf fel Rheolwr Cyflenwi Gwasanaeth TG, ynghyd â chwmnïau amlwg fel Accenture, IBM a Serco.

Dywedodd Hamid, a symudodd o Kenya i’r DU pan oedd yn bum mlwydd oed, fod ei brofiad prifysgol wedi llunio ei fywyd a’i ddarparu gyda’r sgiliau yr oedd arno eu hangen i fynd ar drywydd gyrfa mewn technoleg.

Meddai: “Roedd astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn drobwynt seicolegol a helpodd i osod y garreg sylfaen yr adeiladais fy ngyrfa arni. Dyma ble y gwnes i aeddfedu, nid yn unig yn academaidd, ond yn gymdeithasol ac yn emosiynol hefyd.

“Darparodd y brifysgol fi gyda’r offer, y cyd-destun a’r cyfeiriad a’m helpodd i lywio fy llwybr gyrfaol. Roeddwn i bob amser yn cael cyngor ac arweiniad gwych gan y bobl o’m cwmpas. Roedd yna lawer o bobl yn y brifysgol oedd yn buddsoddi yn fy ngyrfa ac a oedd yn fodlon rhoi o’u hamser a’u hegni i’m helpu i gyflawni fy llwyddiannau.”

Mae gan Hamid hefyd atgofion hapus am ei fywyd cymdeithasol yn y brifysgol ac meddai: “Roedd gen i gylch gwych o ffrindiau, a rydw i’n dal mewn cysylltiad â llawer ohonyn nhw hyd heddiw. Yn y brifysgol roedd yna gydbwysedd ardderchog rhwng bywyd cymdeithasol a gwaith academaidd. 

Meddai am ei wobr: “Mae ennill y wobr yma yn brofiad anhygoel, mae’n anrhydedd ac yn bleser cael eich cydnabod ar lefel gyfandirol mewn cwmni byd-eang fel  Microsoft. Mae yna lawer o straeon llwyddiant rheolaidd mewn cwmni sydd â dros 100,000 o weithwyr ledled y byd, felly mae cael fy newis o blith cynifer o weithwyr da yn deimlad o gyflawniad a llwyddiant aruthrol. Mae’n destament i waith caled, ymroddiad, hunan-gred a chefnogaeth gan fy anwyliaid.”

Meddai Helen James, Cyfarwyddwr Ysgol Astudiaethau Israddedig Prifysgol Glyndŵr: “Mae bob amser yn dda clywed beth mae cynfyfyrwyr Glyndŵr yn ei wneud a dyma enghraifft drawiadol dros ben o fyfyriwr sydd wedi mynd ymlaen i gyflawni pethau mawr. Mae gweld cynfyfyriwr yn ennill gwobr gan gwmni byd-eang fel Microsoft yn gamp aruthrol.

“Rydym yn parhau i ddatblygu ein cysylltiadau gyda diwydiant ac yn sefydlu ein hunain fel prifysgol newydd gyda’r gyfradd cyflogadwyedd graddedigion uchaf yng Nghymru. Does gen i ddim amheuaeth y bydd hyn yn un o’r straeon llwyddiant o’r math yma yn y blynyddoedd i ddod.”

Top