Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Gŵyl wyddoniaeth yn bwriadu dychwelyd o ddifrif yn 2014


29 Ebrill 2013 Ni fydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn cael ei chynnal eleni.

Gwnaeth y trefnwyr y penderfyniad anodd i beidio â chynnal yr ŵyl oherwydd pwysau economaidd a’r llu o ddigwyddiadau eraill sy’n cael eu cynnal yn y dref gydol 2013. 

Wedi’i threfnu gan Brifysgol Glyndŵr mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Coleg Iâl, Techniquest Glyndŵr a Gyrfa Cymru’r Gogledd Ddwyrain, roedd yr ŵyl i fod i gael ei chynnal y mis Gorffennaf yma ond bydd yn dychwelyd yn 2014.

Eisoes, cynhaliwyd Ffresh, Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru ym Mhrifysgol Glyndŵr ym mis Chwefror, a bydd dwy gêm Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd yn cael eu chwarae yn Stadiwm Cae Ras y brifysgol ym mis Tachwedd.

Yn ogystal, cynhaliwyd Comic Con Cymru ar gampws Wrecsam y brifysgol dros y penwythnos.

Tra bod y pwyllgor yn siomedig o orfod gwneud y penderfyniad, mae’r brifysgol yn awyddus i bwysleisio ei hymroddiad i ddigwyddiadau addysgol ac addysgiadol a bydd yn cyflwyno cyfres o sgyrsiau gydol 2013.

Yn eu plith bydd darlith gan Paul Rees, Athro mewn Opteg: Metroleg a Thechnoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Bydd yr Athro Rees yn siarad am Symbiosis Gwyddonol a Thechnolegol – Safbwynt Optegol, yng Nghanolfan Catrin Finch, Ddydd Iau Mai’r 2il am 7pm.

Dywedodd yr Athro Helen James, Cadeirydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam a Dirprwy Is-Ganghellor ym Mhrifysgol Glyndŵr, fod y partneriaid yn siomedig o orfod gohirio’r digwyddiad ond yn edrych ymlaen at ei chynnal yr haf nesaf. 

Meddai’r Athro James: “Wedi dwys ystyriaeth, mae’n ddrwg gan Brifysgol Glyndŵr a’i phartneriaid orfod cyhoeddi na fydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam yn cael ei chynnal eleni.

“Gwnaethom benderfyniad ar y cyd i ohirio’r ŵyl oherwydd pwysau economaidd.

“Mae llawer o ddigwyddiadau eraill yn cael eu cynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr eleni, gan gynnwys dwy gêm Cwpan Rygbi Cynghrair y Byd ym mis Tachwedd. Eisoes, cynhaliwyd gŵyl hynod lwyddiannus Ffresh yma yn gynharach eleni, felly ni allem ymrwymo i adnoddau ychwanegol yr haf yma.”

Ychwanegodd yr Athro James y bydd hoe o’r ŵyl wyddoniaeth yn rhoi cyfle i’w phwyllgor ailymgynnull a dychwelyd yn gryfach nag erioed.

“Mae Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam wed gweithio’n galed dros nifer o flynyddoedd i sicrhau ei statws fel y prif ddigwyddiad cyfathrebu gwyddoniaeth yng Ngogledd Cymru, a’r ŵyl fwyaf o’i bath yng Nghymru,” meddai.
 
“Hoffem ddiolch i’w holl gyfranogwyr a chefnogwyr am eu hymroddiad i’r digwyddiad yn ystod y 14 blynedd diwethaf, ac edrychwn ymlaen i’ch gweld yn 2014.”
Top