Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Sesiwn profi ar gyfer MBA Gweithredol newydd Prifysgol Glyndŵr yn rhoi mewnwelediad i ymddygiad afresymol ac emosiynol defnyddwyr


10 Ebrill 2013 Text

Gwnaeth chwistrell arogl-coffi a helpodd i gynyddu gwerthiant brand coffi byd-eang mewn archfarchnadoedd yn Ne Affrica lenwi’r ystafell mewn brecwast busnes yn Wrecsam – er mwyn dangos mor afresymol a hawdd eu dylanwadu y mae cwsmeriaid gan arogleuon ac emosiynau.

Esboniodd George Savva, gŵr busnes gyda thros 20 mlynedd o brofiad marchnata, y dechneg yn ystod sesiwn brofi ar gyfer y cwrs gradd MBA Gweithredol newydd ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Helpodd Savva i gynyddu gwerthiant Nescafe tra’n gweithio fel marchnadwr yn ei Dde Affrica enedigol trwy osod cynnyrch y brand mewn rhannau anghyffredin o archfarchnadoedd a rhyddhau perarogl coffi wrth i gwsmeriaid fynd heibio.

Yn nes ymlaen fe edrychodd ar ba mor werthfawr yw cwsmeriaid presennol i bob busnes a pha mor afresymol yw defnyddwyr wrth brynu cynnyrch oherwydd y modd y mae’r ymennydd dynol yn gweithio.

Trwy ddeall a thurio i’r seicolegau hyn ac ymddygiad prynu cwsmeriaid, dywedodd Savva fod cwmnïau yn gallu gwastrodi grym eu cwsmeriaid – sef eu prif gaffaeliad.

Y sgwrs oedd y sesiwn olaf mewn cyfres o sesiynau profi ar gyfer MBA gweithredol newydd y brifysgol, a gyflenwir yn unigryw gan bobl broffesiynol o’r diwydiant. 

Mae Savva yn un o wyth tiwtor sy’n gweithio yn y byd busnes ar hyn o bryd a fydd yn cyflenwi’r rhaglen.

Meddai Chris Jones, pennaeth yr ysgol fusnes ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Roedd sgwrs George yn eithriadol o fewnweledol a rhyngweithiol a’r fath o sesiwn galibr uchel a geir ar y cwrs MBA gweithredol.

“Mae gan George bedigrî aruthrol fel marchadwr ac yn awr fel hyfforddwr busnes, ac mae’n bleser ei gael yn rhan o’r tîm.”

Yn farchnadwr profiadol gyda thros 20 mlynedd o brofiad mewn marchnata niche, dilynodd George Savva ddau ddiddordeb angerddol yn Ne Affrica. Yn gyntaf, datblygiad pobl gyda’r Dale Carnegie Organisation (yn alwedigaethol) ac yn ail, fel gweithiwr marchnata a gwerthiant proffesiynol yn y diwydiant marchnata brandio, pacio a niche.

Ers dod i’r DU yn 2004, mae George wedi gweithio gydag entrepreneuriaid yn y Diwydiant Rhwydweithio Busnes, yn eu hyfforddi i ddeall a datblygu rhaglenni a strategaethau ‘grym cwsmeriaid’ er mwyn tyfu eu busnesau. 

Mae Mike Denison, hyfforddwr gweithredol a ddatblygodd arweinyddiaeth ddiwastraff uwch tra’n gweithio i Toyota, hefyd wedi rhoi sesiwn brofi ar gyfer yr MBA gweithredol newydd.

Yn ymuno ag ef bydd George Savva a’r arbenigwr brandio Sid Madge, o Mad Hen, a lansiodd y cwrs newydd y llynedd, fel tiwtoriaid ar y cwrs gradd.

Am fwy o wybodaeth am yr MBA Gweithredol, cysylltwch ag Ysgol Fusnes Prifysgol Glyndŵr ar-lein; trwy ebostio in-business@glyndwr.ac.uk neu trwy ffonio 01978 293439.
Top