Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Wrecsam yn cynnal dathliad o dalent ffilm Cymru, teledu Danaidd a gwesteion nodedig o'r diwydiant proffesiynol


14 Chwefror 2013
Text

•        Ffilm ddiweddaraf Sara Sugarman, Vinyl – yn seiliedig ar dric a chwaraewyd gan The Alarm ar y diwydiant cerddoriaeth – i agor yr ŵyl.

•        Première o 5 ffilm fer iaith Gymraeg newydd i S4C ar thema Cariad Cyntaf, a 2 wedi'u cynhyrchu i Co-operative Cymru a'u saethu yn Wrecsam gan wneuthurwyr ffilm ifainc o Gymru.

•        Dosbarthiadau meistr ar deledu Danaidd, yng nghwmni cynrychiolydd o DR (y darlledwr a oedd yn gyfrifol am The Killing a Borgen), cyfarwyddwyr addawol o Gymru, a The Mill - cwmni VFX byd-enwog ac enillwyr Oscar.

Yn dathlu ei 10fed pen-blwydd eleni, mae ffresh - Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru - sy'n cael ei chynnal rhwng 20 a 22 Chwefror ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, wedi cyhoeddi ei rhaglen ar gyfer digwyddiad 2013.

Mae'r ŵyl yn agor gyda'r dangosiad cyntaf yng Nghymru o Vinyl gan y cyfarwyddwr o Gymru, Sara Sugarman (cyfarwyddwr Very Annie Mary a Confessions of a Teenage Drama Queen).

Yn seiliedig yn fras ar dric a chwaraewyd gan The Alarm ar y diwydiant cerddoriaeth - fe recordiodd y grŵp gân a gyflwynwyd yn gyhoeddus gan grŵp iau o lawer o'r enw The Wayriders - er mwyn datgelu diffyg sylwedd a rhagfarnau'r diwydiant yn erbyn bandiau hŷn, cafodd y ffilm ei saethu yn y Rhyl ac fe'i disgrifir fel cyfuniad o School of Rock a This Is Spinal Tap. Cyn y dangosiad, bydd yr ŵyl yn cyflwyno perfformiad arbennig gan Mike Peters o The Alarm - y gŵr a oedd yn gyfrifol am ysbrydoli'r ffilm ac am ei thrac sain.

Bydd uchafbwyntiau eraill yr ŵyl yn cynnwys dosbarthiadau meistr gan y cwmni VFX nodedig, ac enillwyr gwobr Oscar, The Mill, grŵp tomato (y grŵp dylunio o Lundain a gyd-sefydlwyd gan Karl Hyde a Rick Smith o'r grŵp Underworld); y cynhyrchydd enwog a chyd-sylfaenydd Virgin Records, Nik Powell, a Bertel Schmidt o DR (y darlledwr Danaidd) a fydd yn siarad am lwyddiant byd-eang sioeau fel The Killing.

Bydd yna sesiynau hefyd yn canolbwyntio ar gyfarwyddwyr addawol o Gymru, bydd gweithwyr proffesiynol byd teledu yn rhannu ambell gyfrinach ac fe gyflwynir rownd derfynol cystadleuaeth Arswyd mewn 20 Eiliad! lle bydd disgwyl i wneuthurwyr ffilm gyflwyno syniadau am ffilm arswyd fer â chlip 20 eiliad i roi blas o'r hyn i'w ddisgwyl.

Bydd yr holl geisiadau ar gyfer y gystadleuaeth yn cael eu dangos yn ystod yr ŵyl a bydd y 5 ymgeisydd â'r syniadau gorau yn cael gwahoddiad i gyflwyno eu syniadau i banel o arbenigwyr arswyd. Fe fyddan nhw'n dewis un enillydd a fydd yn derbyn gwobr o £500 i'w rhoi tuag at y gost o wneud y ffilm derfynol.

Mae rhaglen yr ŵyl hefyd yn cynnwys yr holl weithiau ar restrau byrion Gwobrau ffresh a Gweithiau ffresh, dangosiadau o'r gweithiau gorau gan fyfyrwyr o bob cwr o'r byd (wedi'u dewis gan bartneriaid rhyngwladol ffresh), 5 ffilm fer newydd a gomisiynwyd gan S4C, a 2 ffilm fer am Wrecsam a gomisiynwyd gan Co-operative Cymru.

Mae'r ŵyl, sy'n para tridiau, yn cael ei chynnal eleni am y 10fed tro ac mae hi wedi datblygu i fod yn ddigwyddiad o bwys i fyfyrwyr sy'n ymddiddori mewn ffilm, teledu a chyfryngau newydd.

Mae'r trefnwyr, fodd bynnag, yn awyddus i bwysleisio bod yr holl ddangosiadau a digwyddiadau yn agored i'r cyhoedd.

"Mae gennym raglen wych o ddigwyddiadau, siaradwyr a dangosiadau ar gyfer ffresh 2013! Mae'n gymysgedd egnïol o dalent ac arbenigedd ym meysydd ffilm, gêmau a sector y cyfryngau, ynghyd â rhai o arwyr lleol gogledd Cymru. Fel bob amser, mae ffresh yn addo rhaglen anhepgorol o weithgareddau ynghyd â'r hollbwysig Wobrau ffresh. Mae hi'n fraint anhygoel i ni ym Mhrifysgol Glyndŵr gael cynnal 10fed gŵyl ffresh. Rydym yn edrych ymlaen at weld pawb yn rhannu'r cyffro a'r awyrgylch trydanol sy'n nodweddiadol o ffresh," meddai Stuart Cunningham o Brifysgol Glyndŵr a Chadeirydd yr ŵyl eleni.

Ychwanegodd James Nee, Cyfarwyddwr yr Ŵyl, "Roedden ni'n awyddus i'n 10fed pen-blwydd fod yn ddathliad o wneuthurwyr ffilm a chynnwys Cymreig - yn Gymraeg ac yn Saesneg. Dros gyfnod o dridiau, bydd Prifysgol Glyndŵr yn ganolbwynt creadigol ac yn fodd o ddod â gwneuthurwyr ffilm ifainc o bob rhan o Gymru a'r DG at ei gilydd, ynghyd â chynrychiolwyr y diwydiant cyfryngol, fel y gallan nhw ddarganfod, ymgysylltu, archwilio a chael eu hysbrydoli - a chael rhywfaint o hwyl hefyd, gobeithio.

"Rydym yn falch iawn o'n perthynas â'r sefydliadau hynny sy'n meithrin y genhedlaeth nesaf o dalent y delwedd symudol - a'n perthynas â'r gwneuthurwyr ffilm eu hunain hefyd. Y gobaith yw y gallwn barhau i fod yn llwyfan a sbardun i'w gwaith am y 10 mlynedd nesaf hefyd. "

Mae manylion y rhaglen lawn ar gael fan hyn: http://ffresh.com/cy/programme/

www.ffresh.com    

Cynhelir Ffresh 2013, Gŵyl Delwedd Symudol Myfyrwyr Cymru, ym Mhrifysgol Glyndŵr rhwng 20 a 22 Chwefror.
Top