Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Darlith Athrawol yn edrych ar daith gwm o goed yn Affrica i fwyd, diod a chynnyrch cosmetig

Bydd darlith am ddim yn esbonio sut mae gwm a geir ar goed yn Affrica yn datblygu o fod yn gynnyrch amrwd i fod yn dewychydd naturiol mewn nwyddau fel cacennau, diodydd meddal a chynnyrch llaeth.  

Bydd gwaith Prifysgol Glyndŵr o ddefnyddio gwyddoniaeth i drosi polymerau a geir mewn gwm acasia yn ffibr deietegol, hyrwyddwyr tyfu planhigion a chynnyrch gwrth-heneiddio yn cael ei drafod gan yr Athro Saphwan Al-Assaf Ddydd Iau 24 Ionawr.

Bydd “Deall Dirgelion Natur: Hydrocoloidau mewn diwydiannau bwyd, fferyllyddol a chosmetig”* yn canolbwyntio ar waith a ymgymerir yng Nghanolfan Ymchwil Hydrocoloidau Phillips ar gampws y brifysgol yn Wrecsam.

Defnyddir hydrocoloidau fel gweithredyddion tewychu, sefydlogi, gelio ac emlysio mewn amryw o sectorau diwydiannol.

Mae’r ddarlith yn rhan o Gyfres Darlithoedd Athrawol 2012/13 Prifysgol Glyndŵr. Mae’n dechrau am 7pm yng Nghanolfan Catrin Finch.

Meddai trefnydd y digwyddiad Katie Dutton, cydlynydd digwyddiadau ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Mae’r ddarlith hon yn gyfle gwych i ddysgu am y modd y daeth y cynnyrch naturiol yma i gael ei ddefnyddio ledled y byd mewn gymaint o eitemau bob dydd, ac am y gwaith pwysig sy’n cael ei wneud yma yn Wrecsam yn archwilio defnyddiau newydd.”

Nod y Gyfres o Ddarlithoedd Athrawol Agoriadol yw arddangos a dathlu rhagoriaeth academaidd staff athrawol y Brifysgol, a dod â meddwl ac ymchwil blaenllaw i’r gymuned ehangach.

Mae’r darlithoedd am ddim ac yn agored i bawb eu mynychu. Dilynir pob darlith gan dderbyniad, ble bydd cyfle i’r rheiny a’u mynychodd gael cyfarfod y siaradwyr a thrafod y pynciau mewn mwy o fanylder. 

Gellir archebu seddi ar gyfer y ddarlith ar-lein yn glyndwr.ac.uk/events trwy ddilyn y dolenni ar gyfer sgyrsiau/darlithoedd. Fel arall, ebostiwch lectures@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293466 i archebu lle.

 

*Cynhelir y ddarlith hon yn Saesneg


Top