Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Calon FM yn ennill Gwobr Academi Radio o fri

Pic

Enwyd gorsaf radio gymunedol Wrecsam, Calon FM, fel yr orsaf orau o’i bath yn y Gwobrau Academi Radio o fri.

Daeth yr orsaf, a ddarlledir o stiwdios ym Mhrifysgol Glyndŵr, yn gyntaf o blith wyth gorsaf radio arall yng nghategori Gwledydd a Rhanbarthau Cymru. 

Canmolodd beirniaid y gwobrau, y mwyaf yn y diwydiant radio, gynnyrch dwyieithog Calon FM, a’i “defnydd clyfar o iaith ac adrodd straeon lliwgar”.

Dywedodd golygydd gorsaf Calon FM, Amy Hughes, mai gwaith y tîm o 80 o wirfoddolwyr oedd wedi gwneud y wobr yn bosibl.

Meddai: “Mae ennill gyda’n cais cyntaf erioed yng ngwobrau’r Academi Radio yn arbennig iawn. Dyma’r anrhydedd fwyaf yn y diwydiant radio, ond ni fyddai wedi bod yn bosib heb waith ein cyflwynwyr, sydd i gyd yn wirfoddolwyr. 

“Rydym yn orsaf radio gymunedol gymorthedig sy’n gweithredu ar gyllideb gyfyngedig, felly nid yw’n hawdd dal i fynd, ond dwi’n meddwl fod hyn yn dangos mor llwyddiannus ydi Calon FM ers i ni gychwyn chwe blynedd yn ôl.

“Rydym wedi cael 350 o westeion o’r gymuned o fewn y flwyddyn ddiwethaf yn unig, a chynnwys amrywiol sy’n rhoi awch i ni dwi’n meddwl.

“Mae’r wobr yn andros o hwb i Brifysgol Glyndŵr hefyd, a fydd yn gallu brolio’n awr eu bod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio gyda gorsaf radio arobryn.” 

Gan ddarlledu ar FM i wrandawyr o fewn pum milltir i gampws Wrecsam Prifysgol Glyndŵr, mae gan Calon FM dros 3,000 o wrandawyr ar-lein ledled y byd.

Mae Amy yn un o ddim ond dwy weithwraig gyflodedig yn yr orsaf, ynghyd â chyd-olygydd yr orsaf, Katherine Wade.

Roedd eu cais am Wobr yr Academi Radio yn golygu cyflwyno pecyn 30-munud o uchafbwyntiau o raglenni’r orsaf, ynghyd ag eglurhad cryno.

meddai llefarydd ar ran Gwobrau’r Academi Radio a fu’n beirniadau eu cais nhw: “Mae Calon FM yn gwasanaethu ei chynulleidfa yn dda gyda’i defnydd clyfar o iaith ac adrodd straeon lliwgar. Dyma orsaf gydag ystod gref a chynhyrfus o gynnyrch dwyieithog o gelfyddydau i wleidyddiaeth, a chyflwynwyr cryf dros ben. 

“Mae’r orsaf yn un hygyrch iawn, yn gyson hwyliog ac yn cyflawni un o’r penawdau gorau ond mwyaf syml – uno’r gymuned. Yn wirioneddol leol a rhyngweithiol, mae’n cynnig gwasanaeth gwych i ardal ar gyllideb.”

Meddai Cyfarwyddwr Cymdeithas y Cyfryngau Cymunedol, Jaqui Devereux: "Mae Gwobrau Gwledydd a Rhanbarthau 2013 yn arddangos y doniau gorau mewn darlledu radio cymunedol o galon eu cymunedau ac, er gwaethaf cyllid gostyngedig ac amodau economaidd andwyol, yn llwyddo i ragori ar gyflawni amcanion budd cymunedol megis darparu mynediad i’r cyfryngau i grwpiau heb wasanaeth digonol, darparu cyfleoedd addysg a hyfforddiant, a datblygu a chryfhau cysylltiadau cymunedol.    

“Ar ôl dros ddeng mlynedd ar yr awyr, rydym yn credu fod radio cymunedol yn aeddfedu ac yn dod yn rhan annatod ac anhepgorol o’r maes darlledu.

“Mae ein sector wedi dod o hyd i’w lais trwy gynhyrchu rhaglenni hyderus ac arloesol gan ac i gymunedau lleol – ac o’r diwedd mae hyn yn cael ei gydnabod.   

“Mae’r CMA yn llongyfarch pawb a gymerodd ran yng Ngwobrau Gwledydd a Rhanbarthau 2013 am eu hymroddiad i ddarlledu cymunedol sylfaenol brwdfrydig ac edrychwn ymlaen at weld mwy o enillwyr radio cymunedol yn 2014.”

Dyfernir gwobrau yn y categori Gwledydd a Rhanbarthau i orsafoedd gyda llai na 300,000 o wrandawyr. Bydd Calon FM yn awr yn cael cystadlu am ddim yng Ngwobrau’r Academi Radio 2014.

Am fwy o wybodaeth am y gwobrau ewch i radioacademy.org
Top