Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mae Prifysgol Glyndŵr yn bwriadu trefnu arwyneb chwarae newydd gwerth £150,000 ar gyfer cae pêl-droed byd enwog


31 Mai 2013

Text


Mae Prifysgol Glyndŵr yn bwriadu trefnu arwyneb chwarae newydd gwerth £150,000 ar gyfer cae pêl-droed byd enwog.

Y mae’r sefydliad a leolir yn Wrecsam am wneud cais am gyllid i adnewyddu arwyneb chwarae Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Byddai atgyweiriad cyflawn yn costio hyd at £ 750,000, felly mae'r Brifysgol a CBDC yn archwilio ffynonellau cyllido mewn ymgais i adnewyddu'r cae cyn dechrau tymor 2014/15.

Byddai'r gwaith yn cynnwys gwell gyfleusterau draenio a dyfrhau newydd ar y safle, sef cae pêl-droed rhyngwladol hynaf y byd a chartref i CPD Wrecsam a thîm rygbi'r gynghrair Croesgadwyr Gogledd Cymru.

Datgelodd adroddiad gan y Sefydliad Tirmonaeth a gomisiynwyd gan Brifysgol Glyndŵr fod y cae yn “cael ei gynnal a’i gadw’n dda” o ystyried “maint y chwarae” - sef mwy na 80 o gemau'r flwyddyn ac eithrio hyfforddi.

Mae'r astudiaeth hefyd yn nodi y byddai llwyr adnewyddu’r cae yn  “risg fawr” o ran y gost a’r effaith andwyol ar raglenni chwarae’r ddau glwb. Y cyngor a gafwyd yn yr adroddiad oedd adfer neu weithredu rhaglen gynnal a chadw dwys ar ddiwedd y tymor i ddarparu arwyneb sy'n addas ar gyfer “pêl-droed lefel uchel a rhyngwladol”.

Mae’r tirmon Paul Chaloner wedi bod yn gweithio'n galed yn ystod yr wythnosau diwethaf i wella'r cae ac mae’n elwa ar hyd at werth £30,000 o offer newydd.

Mae ef wedi bod yn brysur yn tros-hau, tros-drin –defnyddiwyd mwy na 90 tunnell o dywod a phridd i lefelu’r cae – a draenio’r cae chwarae gyda Verti-Drain.

Dywedodd Paul: “Cyn i Brifysgol Glyndŵr brynu’r stadiwm ddwy flynedd yn ôl, doedd gennym ni ddim peiriant torri gwair hyd yn oed, roedd rhaid i ni fenthyg un, felly rydym wedi dod yn bell iawn ers hynny a bwriadwn gael mwy o offer newydd, gan gynnwys rholer a systemau chwistrellu, yn yr wythnosau nesaf.

 “Dw i’n gwybod bod rhai o’r cefnogwyr a'r clwb pêl-droed wedi bod yn rhwystredig nad yw'r cae yn cyrraedd y safon ond rydym yn gweithio'n galed iawn ar ei gynnal a’i gadw i safon dda at pryd byddan nhw’n dychwelyd am y cyfnod cyn-tymor ar ddiwedd mis Mehefin.

“Mae'r wyneb yn cael nemor ddim cyfle i orffwys oherwydd y nifer o gemau pêl droed a rygbi sy’n cael eu chwarae arno, ond y broblem gyffredinol yw cyllid; y gobaith yw y byddwn ni’n gallu cael grantiau a fydd yn ein galluogi i wneud y gwelliannau hyn.”

Ychwanegodd Lynda Powell, Cyfarwyddwr Rheolaeth Campws a Gwasanaethau Masnachol Prifysgol Glyndŵr: “Rydyn ni wedi gwrando ar y cefnogwyr ac rydyn yn gwneud ein gorau i wella’r cae.

"Rydym yn gwybod pa mor bwysig yw’r clybiau pêl-droed a rygbi i’r dref; roedd cael y Cae Ras yn gam cadarnhaol ac yn dangos cymaint rydyn ni’n meddwl am ein cymuned.

"Fodd bynnag, rhaid inni hefyd edrych ar gostau ariannol adnewyddu'r cae a sut mae'n chwarae rhan i Brifysgol Glyndŵr yn academaidd. Mae gennym gynlluniau i ddatblygu'r stadiwm ymhellach dros y blynyddoedd nesaf ac mae arwyneb chwarae gwell yn chwarae rhan fawr yn hynny. "
Top