GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Y Brifysgol yn cael ei chanmol am ei chymorth i bobl sy'n gadael gofal

07 Ionawr 2013

Buttle

Cafodd Prifysgol Glyndŵr ei chymeradwyo gan elusen i blant am fod yn “rhagorol” yn ei chymorth i bobl sy'n gadael gofal.

Cafodd Marc Ansawdd Buttle UK y brifysgol ei adnewyddu am dair blynedd arall yn dilyn adroddiad canmoliaethus gan y sefydliad.

Mae'r wobr yn cael ei dyfarnu i ddarparwyr addysg uwch sy'n dangos eu hymrwymiad i bobl ifanc sydd mewn ac sy'n gadael gofal.

Roedd Prif Weithredwr Buttle, Gerri McAndrew (yn y llun) yn canmol y sefydliad am ei gwaith yn monitro a gwerthuso pobl sy'n gadael gofal, ac meddai : “Rwy'n falch o ddweud bod eich adroddiad wedi gwneud argraff fawr arnom ac rydyn yn meddwl bod y sefydliad yn rhagorol yn ei waith. 

“Roedd y Panel yn teimlo ei fod yn arfarniad a dadansoddiad cryf a gonest o'r p ddarpariaeth yn y brifysgol ar gyfer pobl sy'n gadael gofal a sut mae'r gwaith wedi datblygu dros y blynyddoedd diwethaf.

“Mae'r brifysgol yn dangos nifer o enghreifftiau o arfer da ac ymagwedd greadigol tuag at gefnogi'r myfyrwyr hyn, gan gynnwys cymorth i fyfyrwyr ôl-radd, gwefan glir a llawn gwybodaeth, a gwaith gyda'r Urdd y Myfyrwyr.” 

Ychwanegodd: “Mae'r Marc Safon yn cael ei werthfawrogi fwyfwy fel ffordd i sicrhau bod yr ymrwymiad i bobl sy'n gadael gofal yn parhau i fod yn flaenoriaeth uchel ym mhob adran o'r sefydliad ac ar gyfer cynnal asesiadau a gwerthuso'r gwaith rheolaidd i sicrhau ei fod yn parhau i ddatblygu.

“Mae fframwaith y wobr yn cael ei atgyfnerthu drwy bolisïau addysg uwch ac ehangu cyfranogiad ac rydym wrth ein bodd i dderbyn cefnogaeth lawn gan y llywodraethau a'r chyrff cyllido yn Lloegr, Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru.”

Mae prifysgolion ar draws y DU yn gweithio mewn gwahanol ffyrdd i ddatblygu safon y gwaith sy'n cael ei wneud i wella gwasanaethau i bobl sy'n gadael gofal.

Wrth gyflawni Marc Ansawdd Ymddiriedolaeth Frank Buttle ym mis Rhagfyr 2007, rhoddodd Prifysgol Glyndŵr ymrwymiad i Gadawyr Gofal y byddai'n hwyluso cynnydd yn y nifer o bobl sy'n gadael gofal sy'n mynd i addysg uwch, i godi ymwybyddiaeth o'u hanghenion a darganfod y ffordd orau i'w cefnogi.

Roedd y brifysgol hefyd yn gweithio i gynorthwyo awdurdodau lleol ac Ymddiriedolaethau i gyflawni eu rhwymedigaethau.

Top