Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Siartiodd ap iPhone a grewyd gan raddedig o Brifysgol Glyndŵr mewn 19 o wledydd ledled y byd o fewn 24 awr iddo gael ei ryddhau


14 Mawrth 2013 Story

Siartiodd ap iPhone a grewyd gan raddedig o Brifysgol Glyndŵr mewn 19 o wledydd ledled y byd o fewn 24 awr iddo gael ei ryddhau.


Mae Words Inside yn herio chwaraewyr i ddod o hyd i eiriau tu mewn i grid naw-llythyren naill ai yn erbyn y cloc neu yn eu hamser eu hunain.

Denodd yr ap 1035 o lawrlwythiadau mewn chwe niwrnod, 50% ohonynt gan bobl sy’n byw yn yr Unol Daleithiau.

Aled Brown, a ryddhaodd y gêm trwy ei gwmni ei hun, A5 Multimedia, wnaeth  ddylunio a chodio’r ap o ddim wedi iddo golli amynedd wrth chwarae gêmau geiriau ar-lein.

Meddai: “Roedd fy ngwraig a minnau’n mynd yn rhwystredig iawn pan fyddai rhai cystadleuwyr gêmau geiriau amlchwaraewyr ar-lein yn cymryd dyddiau i gymryd eu tro. Roedden ni eisiau creu gêm eiriau chwaraewr unigol y gallech ei chwarae unrhyw adeg heb y rhwystredigaethau hynny.  

“Rydw i wrth fy modd fod gymaint o bobl wedi lawrlwytho’r gêm a bod gymaint o gêmau wedi cael eu cwblhau. Mae Apple wedi cynnwys y gêm ar restr “newydd” UK App Store yn is-gategorïau’r gêmau bwrdd a geiriau, sydd yn glamp o anrhydedd. Dwi’n gorfod ailedrych o hyd i wneud yn siŵr mai Words Inside maen nhw wedi’i gynnwys!

“Mae pobl i’w gweld yn mwynhau chwarae’r gêm. Unwaith y byddan nhw wedi chwarae’r cynnwys am ddim i gyd, gobeithio y byddan nhw’n ystyried prynu un o’r themâu prynu in-app er mwyn cefnogi datblygiad pellach.”

Symudodd Aled, sy’n wreiddiol o Lyndyfrdwy ond sy’n awr yn byw yn Acrefair, i faes datblygu aps ar ôl cwblhau cwrs datblygu iPhone pedwar-diwrnod dwys yn Ionawr 2012 trwy Software Alliance Wales.

Yn ategol i’r sgiliau rhaglennu craidd a ddysgodd ym Mhrifysgol Glyndŵr, galluogodd y cwrs ef i symud A5 Multimedia i’r farchnad datblygu aps.

Words Inside yw’r pedwerydd ap i Aled ei ddylunio. Mae canllaw twristaidd o Ddyffryn Dyfrdwy, gêm dyfalu’r llun o’r enw Girl Boy Fruit Flower a Sum Maths, gêm fathemateg addysgol, eisoes ar gael trwy’r App Store.

“Mae dylunio aps yn andros o gyffrous ac mae’n uno gymaint o ddisgyblaethau cyfrifiadura a busnes mewn un teclyn – y smartffôn,  cyfrifiadur symudol yn eich poced.

“Mae’n cynnig cyfleoedd anferthol ond mae’n eithriadol o gystadleuol ac mae’n bwysig dros ben fod yna lawer o feddwl y tu ôl i’r syniadau a’u bod wedi’u gweithredu’n greadigol. Hyd yn oed mewn marchnad mor ifanc, does dim lle i aps diolwg wedi’u dylunio’n wael, neu rai gyda phroblemau technegol. Gyda gymaint o aps eraill ar gael, fyddai’r rhan fwyaf o ddefnyddwyr byth yn lansio eich ap chi eto pe bai’n crashio.”

Mae Words Inside ar gael fel lawrlwythiad am ddim o’r App Store, neu trwy ddolen o wordsinsideapp.com.

Top