Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymweliadau â charchar a llysoedd i ffurfio rhan allweddol o radd brifysgol

30 Awst 2012

MAE MYFYRWYR ar fin cael mewnwelediad hanfodol i fywyd carchar fel rhan o gwrs gradd ar ei newydd wedd.

Bydd gradd BA (Anrh) Troseddeg a Chyfiawnder Troseddol Prifysgol Glyndŵr yn cynnwys ymweliadau â charchar yng Ngogledd Orllewin Lloegr, ynghyd â’r cyfle i weld gweithrediadau llys yn uniongyrchol.

Yn ôl yr uwch ddarlithydd Dr Sarah Dubberley, bwriad yr arloesiadau, a fydd hefyd yn cynnwys darlithoedd gwadd yn y brifysgol gan ffigyrau amlwg, yw darparu myfyrwyr gyda mwy o brofiad ymarferol mewn arfer proffesiynol blaenllaw.

Meddai: “Rydym wedi bod yn siarad gyda nifer o gyrff sy’n gallu darparu cyfleoedd ymarferol i fyfyrwyr weld y system cyfiawnder troseddol ar waith ar sawl lefel.

“Mae gallu gweld theori ar waith yn rhan allweddol o’n gweledigaeth ar gyfer y cwrs a bydd yn chwarae rhan bwysig wrth baratoi ein myfyrwyr ar gyfer gyrfa mewn troseddeg a chyfiawnder troseddol.”

Yn y carchar, bydd modd i fyfyrwyr siarad gyda’r carcharion a’r staff, tra bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys ffigyrau amlwg sydd wedi gweithio yn y sector.

Meddai Sarah: “Rydym wedi ail-lunio’r cwrs yn gyfan gwbl ar gyfer 2012 ymlaen.

“Mae gan bob aelod o staff ar y cwrs brofiad proffesiynol ac yn ymwneud ag ymchwil, felly bydd gallu rhannu ein profiad gyda myfyrwyr a dod â nhw’n fyw mewn ystyr ymarferol yn wych.”

Ymhlith yr ymchwil a ymgymerir gan y tîm troseddeg a chyfiawnder troseddol yn y brifysgol y mae arolwg o’r camddefnydd a wneir o gyffuriau prescripsiwn. Gan gydweithio â chydweithwyr ym Mhrifysgol Morgannwg, mae’r Athro Odette Parry a Dr Caroline Gorden wedi edrych ar y mater newydd yma a’i effaith ar staff a myfyrwyr y brifysgol.

Meddai Caroline: “Mae ymchwil yn yr Unol Daleithiau yn dangos cynnydd yn y defnydd anfeddygol o gyffuriau prescripsiwn ymhlith pobl ifanc ac er yr awgrym fod patrwm cyffelyb yn dod i’r fei yma yn y DU, ychydig o ymchwil yr ydym wedi’i weld yn cael ei wneud i’r problemau sy’n gysylltiedig â’r camddefnydd o gyffuriau ar brescripsiwn mewn cymhariaeth, gyda llawer o’r ffocws ar gyffuriau anghyfreithlon. 

“Yn sgil yr ymchwil yma, rydym yn bwriadu taclo hynny. Mae’r canlyniadau wrthi’n cael eu hel ar hyn o bryd ac edrychwn ymlaen at gyhoeddi’r data yn y dyfodol agos.”

Top