Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Ymestyn cyfnod cofrestru 2012 ym mhrifysgol Glyndŵr

Enrolment extended welsh with pic

9 Hydref 2012

Mae Prifysgol Glyndŵr wedi ymestyn ei gyfnod cofrestru ar gyfer derbyn myfyrwyr newydd yn 2012.

Mae gan y brifysgol lefydd yn weddill ar ystod o gyrsiau ac yn annog ymgeiswyr i weithredu yn awr er mwyn cymryd mantais o’r cyfle ar unwaith.

Meddai Adam Fuller, llywydd myfyrwyr y brifysgol: “Trwy ymestyn y cyfnod cofrestru rydym yn rhoi cyfle i bobl gymryd y ffordd gyflym a chychwyn ar eu bywyd prifysgol yn gynt nag oedden nhw wedi’i ddisgwyl efallai. 

“Gall y rheiny a allai fod wedi penderfynu peidio â chymryd cwrs ym mis Awst ailystyried y penderfyniad hwnnw yn awr, ac edrych o’r newydd ar y posibilrwydd o astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2012.

“Beth bynnag fo’r rheswm dros golli allan yn gynharach yn y flwyddyn, y pwynt ydi nad ydi hi’n rhy hwyr.

“Gall myfyrwyr ymuno ag ystod eang o gyrsiau gan gynnwys ein graddau busnes, diwydiannau creadigol, gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff a pheirianneg. Bydd myfyrwyr newydd sy’n ymuno ar yr adeg yma yn cael eu croesawu trwy broses ymsefydlu arbennig er mwyn sicrhau eu bod yn cael yr un cyfleoedd â myfyrwyr eraill i gymryd rhan mewn pob agwedd ar fywyd prifysgol.

“Bydd myfyrwyr newydd sy’n ymuno ar yr adeg yma yn cael eu croesawu trwy broses ymsefydlu arbennig. Byddant yn cael yr un cyfleoedd â myfyrwyr eraill i gymryd rhan mewn pob agwedd ar fywyd prifysgol, gan gynnwys y sîn gymdeithasol ffyniannus a chlybiau a chymdeithasau. 

“Mae yna hefyd amrywiaeth o lety myfyrwyr o ansawdd uchel ar gael ar delerau hyblyg.”

Meddai Julie Cowley, pennaeth partneriaethau, recriwtio a derbyn: “Rydym yn cysylltu ag ysgolion a cholegau ledled yr ardal er mwyn eu gwneud yn ymwybodol o’r cyfle yma.

“Bydd nifer o ysgogiadau ar gael i helpu myfyrwyr sy’n ymuno â ni yn awr i setlo yn eu bywyd prifysgol, a bydd timau arbennig o staff wrth law i sicrhau eu bod yn cael y cyfle gorau posib i lwyddo.” 

Mae yna lefydd ar gael ar ystod o gyrsiau gan gynnwys cyfrifiadura, busnes a pheirianneg. I siarad â’r brifysgol ynglŷn â chychwyn yn 2012, ffoniwch 01978 293439.

Top