Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Toyota UK yn rhoi car o’r radd flaenaf i Brifysgol Glyndŵr

Toyota car welsh with pic
18 Ionawr 2012

Mae myfyrwyr peirianneg wedi cael yr offeryn delfrydol ar gyfer darganfod manylion technoleg ceir modern ar ôl derbyn car o’r radd flaenaf gan Toyota UK.

Cafodd y cerbyd, sef model Toyota Avensis cyfredol, ei roi gan safle’r gwneuthurwr ceir yng Nglannau Dyfrdwy er mwyn helpu myfyrwyr sy’n astudio cwrs gradd Technoleg Ceir Rasio Prifysgol Glyndŵr.

Y rhodd hwn yw’r datblygiad diweddaraf mewn partneriaeth gynyddol sydd wedi gweld Toyota UK, Prifysgol Glyndŵr a Techniquest Glyndŵr yn cydweithredu ar brosiectau i annog plant ysgol i ddilyn gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.  

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae hyn yn ystum o ewyllys da aruthrol gan Toyota, un o’r enwau mwyaf yn y diwydiant modurol, un o’r cyflogwyr mwyaf yng ngogledd ddwyrain Cymru ac un o’n partneriaid mwyaf ym myd diwydiant. Gwn fod ein myfyrwyr wedi eu plesio’n arw o gael cyfleuster newydd sydd mor berthnasol i’w cwrs gradd. Bydd o fudd eithriadol iddynt yn eu hastudiaethau.

“Mae gweithio mewn partneriaeth gyda chwmnïau fel Toyota yn ffurfio rhan dyngedfennol o genhadaeth y brifysgol i wasanaethu anghenion economaidd gogledd ddwyrain Cymru, a gobeithio y bydd yn parhau am flynyddoedd i ddod.”  

Meddai Graham Hillier, Rheolwr Materion Cyffredinol yn ffatri beiriannau Toyota UK yng Nglannau Dyfrdwy: “Mae’n bleser gennym allu cryfhau ein partneriaeth gyda Phrifysgol Glyndŵr trwy roi’r car yma iddynt. Fel cwmni, mae Toyota yn ymroddedig i ddatblygu cysylltiadau cryf gyda’n cymuned yng Ngogledd Cymru ac mae’r digwyddiad yma heddiw yn brawf ymarferol o’r ymroddiad parhaus hwnnw.” 

Mae’r Avensis, sydd eisoes wedi’i gyflenwi i’r brifysgol, yn cynnwys manylion tra ddatblygedig, gan gynnwys system mynediad diallwedd a llywio lloeren sgrin gyffwrdd.  

Bydd yn cael ei gadw yn y labordai peirianneg ar gampws y brifysgol yn Wrecsam.

Yn ôl Andy Jones, Cydlynydd Partneriaethau yn Techniquest Glyndŵr, mae’r car yr un mor ddefnyddiol i blant ysgol ag i fyfyrwyr sy’n astudio ar gyfer gradd.

“Rydym yn ddiolchgar dros ben i Toyota am roi’r car i ni,” meddai. “Mae Techniquest yn gweithio gyda channoedd o blant ysgol, a bydd cael car ar y campws yn ein galluogi i ddod â nhw i’r brifysgol ac arddangos rhai o ddamcaniaethau sylfaenol peirianneg.”  

Am fwy o wybodaeth am radd Technoleg Ceir Rasio Prifysgol Glyndŵr, ebostiwch sid@glyndwr.ac.uk, ffoniwch 01978 293439 neu ewch i www.glyndwr.ac.uk.

Mae gwybodaeth am Techniquest Glyndŵr ar gael ar-lein yn www.tqg.org.uk

Top