Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Tîm addysg nyrsio Prifysgol Glyndŵr yn cyrraedd y rhestr fer am wobr genedlaethol

18 Ebrill 2012

Mae tîm o ddarlithwyr nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr wedi cyrraedd y rhest fer ar gyfer gwobr genedlaethol – diolch i gefnogaeth eu myfyrwyr eu hunain.

Mae’r tîm addysgu nyrsio ym Mhrifysgol Glyndŵr wedi cael eu henwebu gan eu myfyrwyr eu hunain am wobr yn y cynllun gwobrau blynyddol cyntaf a redir gan y Nursing Times, y cylchgrawn sector mwyaf poblogaidd ar gyfer y proffesiwn nyrsio yn y DU.

Mae’r tîm yn awr wedi cyrraedd y rhestr fer ynghyd â chymheiriaid o Brifysgol Manceinion, Prifysgol Fetropolitaidd Manceinion, Prifysgol Stirling a Phrifysgol Southampton am deitl Darparwr Addysg Nyrsio (Cyncofrestru) y Flwyddyn yng Ngwobrau Myfyrwyr y Nursing Times 2012.

Mae’r wobr yn cydnabod addysg, cefnogaeth a chyngor gyrfaol rhagorol a roddir i fyfyrwyr sy’n astudio i fod yn nyrsys yn y DU.

Bydd atborth a roddir gan 20 o fyfyrwyr ym mhob prifysgol yn penderfynu pa dîm fydd yn derbyn y wobr mewn seremoni yn Llundain, Ddydd Mawrth 1 Mai.

Meddai’r Athro Chris Lewis, Deon Sefydliad Iechyd, Gwyddorau Meddygol a Chymdeithas Prifysgol Glyndŵr: “Mae hyn yn gamp arbennig ac yn brawf o’r ymdrech barhaus a wneir gan y tîm i wella mwy ar bob agwedd ar y rhaglen anrhydedd Baglor Nyrsio.

“Mae gan Glyndŵr eisoes enw da yn lleol am baratoi ei graddedigion nyrsio ar gyfer cyflogaeth, ac mae’r tîm addysg nyrsio yn ymfalchïo yn eu graddedigion nyrsio sy’n mynd ymlaen i fod yn nyrsys gwybodus, medrus a thosturiol sy’n canolbwyntio ar eu cleifion, sydd mor hanfodol yn y system gofal iechyd sydd ohoni.” 

Crewyd Gwobrau Myfyrwyr y Nursing Times er mwyn cydnabod cyflawniadau mewn addysg nyrsio. Mae’r categorïau eraill yn y cynllun gwobrau agoriadol yn cynnwys darlithydd y flwyddyn, mentor y flwyddyn, nyrs dan hyfforddiant y flwyddyn ac arloesedd addysgu y flwyddyn.

Am fwy o wybodaeth ewch i www.studentnursingtimesawards.co.uk

Top