Ionawr 4 2012

Bydd Prifysgol Glyndŵr a Choleg Iâl yn cynnal digwyddiad blynyddol i dynnu sylw at y cyfleoedd sydd ar gael mewn addysg uwch.

Cynhelir Cynhadledd Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru 2012 yn y brifysgol o 10am hyd at 2.30pm Ddydd Mawrth, 27 Mawrth.

Cynrychiolir dros 65 o brifysgolion a sefydliadau addysg uwch yn y gynhadledd UCAS, a bydd darpar myfyrwyr yn cael y cyfle i drafod eu hopsiynau ac edrych ar gyfleoedd ariannu.

Cynhelir cyflwyniadau ar y diwrnod a fydd yn edrych ar ddatganiadau personol UCAS a materion cyllid myfyrwyr.

Meddai Julie Cowley, rheolwr recriwtio myfyrwyr ac ehangu mynediad ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Mae Cynhadledd Addysg Uwch Gogledd Ddwyrain Cymru bob amser yn ddigwyddiad ardderchog, ac yn ôl yr atborth iddo, rydym yn gwybod y bydd o fudd aruthrol i fyfyrwyr posibl.

“Mae’r gynhadledd yn adlewyrchu ein hymroddiad i sicrhau fod pobl yng Ngogledd Ddwyrain Cymru yn cael eu gwasanaethu’n dda gan addysg uwch, a’u bod yn llawn werthfawrogi’r cyfleoedd sydd ganddynt i gyflawni eu potensial trwy astudio.”

Cynhelir y gynhadledd yn y ganolfan chwaraeon ar gampws Plas Coch Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Gellir archebu llefydd trwy wefan digwyddiadau UCAS.