Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Stadiwm y Cae Ras, Prifysgol Glyndŵr, yn cael Tystysgrif Diogelwch

 

21 Mawrth 2012

Gall cefnogwyr Clwb Pêl-droed Wrecsam a Crusaders Gogledd Cymru fod yn dawel eu meddyliau fod eu stadiwm mewn dwylo da ar ôl i Adran Diogelu’r Cyhoedd, Cyngor Wrecsam, drosglwyddo’i Dystysgrif Diogelwch i Arloesiadau Glyndŵr Cyf.

Fel maes chwaraeon dynodedig mae’n ofynnol i Stadiwm y Cae Ras, Prifysgol Glyndŵr, fod â thystysgrif diogelwch gyffredinol sy’n pennu ar gyfer pa fathau o ddigwyddiadau y ceir defnyddio’r maes.  Mae’n pennu uchafswm diogel i’r dorf ac mae’n cynnwys telerau ac amodau sy’n ofynnol er mwyn diogelwch y rhai sy’n gwylio.

Caniateir defnyddio’r maes ar gyfer pêl-droed, rygbi’r undeb, rygbi cynghrair a chwaraeon maes tebyg.  Byddai angen tystysgrif diogelwch arbennig i ddefnyddio’r maes at ddibenion eraill, fel digwyddiadau cerddoriaeth.

Tan yn ddiweddar Clwb Pêl-droed Wrecsam oedd yn dal y Dystysgrif a gwnaeth Prifysgol Glyndŵr, sy’n berchen ar y Stadiwm erbyn hyn, gais i drosglwyddo’r drwydded i ddaliwr newydd, Arloesiadau Glyndŵr Cyf, is-gwmni o’r Brifysgol.

Roedd rhaid i’r Cyngor benderfynu a oedd y darpar ddaliwr yn “berson cymwys” ac a oedd trefniadau rheoli Arloesiadau Glyndŵr Cyf yn bodloni’r meini prawf, wedyn roedd modd trosglwyddo’r drwydded iddynt.

Roedd y Maer, y Cyng Ian Roberts, wrth law i drosglwyddo’r dystysgrif yn swyddogol a dywedodd:

"Mae’n dda gweld Stadiwm y Cae Ras, sy’n ased mor bwysig i Wrecsam, mewn dwylo mor ddiogel.  Hwn yw’r unig faes chwaraeon dynodedig yn y Fwrdeistref Sirol ac mae’n galonogol gweld ei ddyfodol yn edrych yn fwy sicr."

Cafodd y dystysgrif diogelwch ei chyflwyno ar ôl cryn lawer o fuddsoddi gan Brifysgol Glyndŵr i uwchraddio’r stadiwm, yn cynnwys atgyweirio seddau’r dorf ac ailwampio ystafelloedd 1873 a’r blychau noddwyr.

Dywedodd Jo Smith, Rheolwr Diogelwch, Iechyd a’r Amgylchedd: "Rydym mor falch o gael y dystysgrif diogelwch.  Mae Stadiwm y Cae Ras, Prifysgol Glyndŵr, yn cychwyn ar gyfnod cyffrous yn ei hanes ar adeg addawol i chwaraeon yng ngogledd Cymru, ar y maes ac oddi arno.

"Mae Prifysgol Glyndŵr yn ymrwymo i ddarparu’r profiad gorau posib i gefnogwyr ar ddiwrnod gêm ac mae’r dystysgrif hon yn cadarnhau mai eu diogelwch nhw yw ein blaenoriaeth  bennaf."

Bydd y dystysgrif yn cael ei hadolygu’n flynyddol.

Top