Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Sioe raddio yn cynnwys gwaith myfyrwyr celf a dylunio

Degree show welsh with pic 2012

31 Mai 2012

Mae myfyrwyr celf dawnus ar fin datgelu eu gwaith gorau mewn sioe raddio flynyddol.

Bydd y sioe yn Ysgol Gelf a Dylunio Prifysgol Glyndŵr yn Stryt y Rhaglaw, Wrecsam, yn agor yr wythnos nesaf, gan adlewyrchu amrywiaeth eang o sgiliau a diddordebau’r myfyrwyr.

Bydd yn llawn dop o baentiadau, fideos, gosodweithiau a cherfluniau, yn ogystal â ffotograffiaeth ac enghreifftiau o wneud printiau.

Bydd y sioe hefyd yn bwrw golwg ar yr holl broses o ddod yn artist gweithredol – rhywbeth sydd, yn ôl arweinydd y rhaglen celfyddyd gain John McClenaghen, yn hanfodol i ethos y brifysgol.

Ychwanegodd: “Erbyn iddynt adael yma, bydd y myfyrwyr yn gwybod beth mae’n ei olygu i fod yn artist proffesiynol.

“Credwn ei bod yn bwysig darparu ein myfyrwyr gyda’r sgiliau proffesiynol sydd arnynt eu hangen i dorri eu cwys eu hunain mewn byd cystadleuol.”

Cynhelir y sioe raddio rhwng Dydd Mercher, 6 Mehefin a Dydd Gwener, 15 Mehefin, a bydd ar agor i’r cyhoedd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 4pm.

Mae myfyrwyr blaenorol o Brifysgol Glyndŵr sydd wedi arddangos yn y sioe wedi mynd ymlaen i greu argraff yn y byd celf, gan weithio gydag orielau fel Tate Lerpwl ac Oriel Mostyn, tra bod eraill wedi ennill gwobrau o fri neu wedi mynd ymlaen i addysgu.

Am fwy o fanylion am y sioe, cysylltwch ag Ysgol Gelf a Dylunio Gogledd Cymru ar 01978 293538.
Top