Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Simon Callow i roi darlith gyhoeddus ar Charles Dickens

Simon Callow with pic

14 Mehefin 2012

Bydd yr actor a’r cyfarwyddwr Simon Callow yn edrych ar fywyd a gwaith Charles Dickens mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Cynhelir Simon Callow: Charles Dickens and the Great Theatre of the World yn Neuadd William Aston Hall am 7pm Ddydd Iau 28 Mehefin.

Trefnwyd y digwyddiad am ddim yma, sy’n seiliedig ar gyfrol ddiweddaraf Callow, i ddathlu deucanmlwyddiant genedigaeth Dickens ac yn cynnwys mewnwelediad unigryw Callow i’w fywyd.

Meddai trefnydd y digwyddiad, Katie Dutton: “Mae Simon Callow yn un o hoff actorion Prydain a Charles Dickens yn un o’n hawduron mwyaf eiconig ac rydym yn falch dros ben o allu cyfuno’r ddau mewn noson o adloniant.

“Mae’r ddarlith yn rhan o raglen o ddigwyddiadau amrywiol Prifysgol Glyndŵr ar gyfer y gymuned ac edrychwn ymlaen at groesawu pobl o bob cwr o ogledd ddwyrain Cymru a thu hwnt i’r ddarlith.”

Mae cyfrol Callow yn datgelu Dickens fel dawn afieithus a di-ffrwyn, â’i bersonoliaeth a’i ffraethineb ‘dihafal’ yn tasgu oddi ar y dudalen. 

Bydd yn disgrifio Dickens fel perfformiwr diymollwng oedd ag obsesiwn â’r llwyfan, o’i flynyddoedd cynnar fel diddanwr yn Portsmouth hyd at ei ymddeoliad cyndyn o’r ‘goleuadau llachar’ yn fuan cyn iddo farw.

Ymddangosodd Callow ar lwyfan am y tro cyntaf yng Nghaeredin yn 1973, gan symud ymlaen wedyn i ffilmiau, yn eu plith Four Weddings and a Funeral, Shakespeare in Love, Phantom of the Opera, Amadeus a’r blockbuster Hollywoodaidd Ace Ventura 2: When Nature Calls.

Yn fwy diweddar, mae wedi gwneud enw iddo’i hun fel arbenigwr blaenllaw ar waith Charles Dickens.

I archebu lle ar gyfer y ddarlith, ebostiwch lectures@glyndwr.ac.uk neu ffoniwch 01978 293466

Top