Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Rhaglen lawn ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012

WSF 2012 news with pic

3 Gorffennaf 2012

Mae’r cyflwynydd teledu Kate Humble ymhlith yr enwau mawr a fydd yn ymddangos yng Ngŵyl Wyddoniaeth Wrecsam 2012.

Mae Sgwrs gyda Kate Humble yn un o’r 50 o ddigwyddiadau sydd wedi’u trefnu ar gyfer yr ŵyl flynyddol, sy’n rhedeg o Ddydd Iau 19 Gorffennaf hyd at Ddydd Gwener 27 Gorffennaf 2012.

Bydd ei chyfweliad gyda’r cyflwynydd BBC Radio Wales, Adam Walton, Ddydd Iau 26 Gorffennaf, yn cael ei recordio ar gyfer rhaglen Science Café y darlledwr.

Bydd yr ŵyl yn cychwyn gyda sioe ryngweithiol, deuluol gan Techniquest Glyndŵr Ddydd Iau 19 Gorffennaf ac yn dod i ben gyda sgwrs gan Helen Keen, a greodd It Is Rocket Science ar BBC Radio 4, Ddydd Gwener 27 Gorffennaf.

WSF news with pic 2 welsh

Meddai’r Athro Helen James, cadeirydd Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam: “Fel partner blaenllaw’r ŵyl, mae’n bleser gan Brifysgol Glyndŵr gyhoeddi’r rhaglen o ddigwyddiadau ar gyfer eleni. Mae’n ŵyl gymunedol wych sy’n dod â phobl o bob oedran at ei gilydd i ymwneud â gwyddoniaeth.

“Mae’r rhaglen mor amrywiol ag erioed, yn cynnwys disgyblaethau gwyddoniaeth traddodiadol ffiseg, cemeg a pheirianneg, yn ogystal â chelfyddyd, a phrosiect celf cymunedol â sail wyddonol sy’n rhedeg yng nghanol tref Wrecsam trwy gydol yr ŵyl.”

Mae’r digwyddiadau wedi eu rhannu yn bedair thema – y Ddaear a’r Bydysawd, Byd yr Anifeiliaid, Y Meddwl a’r Corff Dynol, a Gwreichion Llachar – â’r rhan fwyaf yn cael eu cynnal ar gampws Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam.

Mae Gwyddoniaeth Doctor Who, Ddydd Iau 19 Gorffennaf, yn un o uchafbwyntiau’r rhaglen Gwreichion Llachar.

Yr un noson, bydd Simon Watt, cyflwynydd ‘Inside Nature’s Giants’ Sianel 4, yn edrych ar y wyddoniaeth na chafodd ei chynnwys yn y rhaglen yn ei sgwrs, Dyraniadau Cyfan.

Bydd nifer o ddigwyddiadau poblogaidd o wyliau blaenorol yn ymddangos eto eleni, gan gynnwys Teganau Swnllyd, y Jyncis Gwyddoniaeth, Syrcas Deithiol Mathweithiau Hudol a chwis tafarn Science Café BBC Radio Wales.

Ceir rhestr lawn o ddigwyddiadau Gŵyl Wyddoniaeth Wrecsam ar-lein yn www.wrexhamsf.com. Gellir archebu ar y wefan, mewn person yng Nghanolfan Catrin Finch ar gampws Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam, neu trwy ffonio 01978 293293 yn ystod oriau swyddfa.

I dderbyn rhaglen brintiedig, neu i gael eich ychwanegu ar restr bostio’r ŵyl, ebostiwch wsf@glyndwr.ac.uk

Ceir diweddariadau rheolaidd am yr ŵyl ar-lein trwy Twitter @wrexhamscifest, ac ar Facebook yn www.facebook.com/wrexhamsciencefestival.
Top