Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol yn ffarwelio a dymuno'n dda i dîm Olympaidd Lesotho

Lesotho farewell welsh with pic

24 Gorffennaf 2012

Ffarweliodd tîm Lesotho â Wrecsam wrth iddynt gychwyn am Lundain i gystadlu yn y Gêmau Olympaidd.

Trefnodd Prifysgol Glyndŵr ginio ffarwél i’r tîm yn ei Stadiwm Cae Ras cyn iddynt adael am brifddinas y DU Ddydd Llun. 

Mae’r athletwyr – tri rhedwr marathon, sbrintiwr 200m a nofiwr – wedi bod yn aros yng nghyfadeilad myfyrwyr Pentre Wrecsam ac yn hyfforddi mewn cyfleusterau fel Queensway, Cae Ras Bangor-is-y-Coed a’r Byd Dŵr ers Dydd Mawrth 10 Gorffennaf.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Mae wedi bod yn wych cael tîm Lesotho o gwmpas y brifysgol a Wrecsam. Mae gan y rhan yma o Gymru berthynas arbennig iawn gyda Lesotho a gobeithio fod ymweliad y tîm â Wrecsam wedi cryfhau’r cysylltiadau hynny. 

Lesotho farewell with pic2

“Rydym yn dymuno’r gorau i dîm Lesotho ar gyfer Llundain 2012 – byddwn yn eu cefnogi ac rwy’n siŵr y byddant yn gwneud eu gorau dros eu gwlad.” 

Bu’r tîm hefyd yn ymweld ag Ysgol Maelor, Llannerch Banna, sydd â chysylltiadau cryf â chymunedau yn Lesotho, gan gyfarfod â disgyblion o Ysgol All Saints, Gresffordd yn Queensway fel rhan o’u paratoadau ar gyfer y gêmau.

Meddai AC Wrecsam, Lesley Griffiths: “Roedd yn bwysig iawn i Lywodraeth Cymru ddod â’r Gêmau Olympaidd i Gymru ac mae wedi bod yn anrhydedd i Wrecsam groesawu Lesotho. Bydd Wrecsam i gyd yn eich cefnogi a dymunaf bob lwc i chi.”

Meddai llefarydd ar ran Tîm Lesotho: “Pan gyrhaeddon ni Wrecsam wythnos yn ôl roeddem yn gyrru o gwmpas heb wybod yn iawn ble oedden ni – yna fe welson ni faner Lesotho yn hedfan uwchben y brifysgol.

“Mae wedi bod yn anrhydedd i ni aros yma yn Wrecsam ac mae’r lletygarwch wedi bod yn dwymgalon iawn. Mae pellter mawr rhwng ein dwy wlad yn ddaearyddol ond mae ein profiad ni yma wedi gwneud i ni sylweddoli mor bwysig yw profi diwylliannau newydd a chydweithio â chenhedloedd eraill.”
Top