Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn penodi cyfarwyddwr datblygu newydd i Stadiwm y Cae Ras

Paul Fletcher with pic welsh

26 Gorffennaf 2012

Mae un o arbenigwyr stadiwm mwyaf blaenllaw’r DU wedi cael ei benodi o arolygu datblygiad Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Mae Paul Fletcher, cyn-bêl-droediwr Dan-23 gyda Bolton, Burnley a Lloegr, wedi ymuno â’r brifysgol fel cyfarwyddwr datblygu’r stadiwm.

Yn gyn-gyfarwyddwr masnachol stadiwm newydd Wembley, mae Paul wedi gweithio fel prif weithredwr yn Bolton Wanderers, Coventry City, Burnley a Huddersfield Town, ynghyd â nifer o swyddi amlwg eraill.

Mae wedi arolygu datblygiad stadia newydd gan gynnwys stadiwm Reebok yn Bolton, Ricoh Arena yn Coventry a Stadiwm Alfred McAlpine (a ailenwyd yn Stadiwm Galpharm) yn Huddersfield.

Gan weithredu fel ymgynghorydd, bydd yn cynghori ynghylch ailddatblygu’r stadiwm hanesyddol, a brynwyd gan y brifysgol y llynedd.

Meddai: “Ar hyn o bryd, rwyf yn gysylltiedig â nifer o brosiectau tebyg yn ymwneud â phêl-droed ac addysg, a gobeithio y bydd fy mhrofiad yn datblygu stadia yn cynorthwyo Prifysgol Glyndŵr i gyflawni eu cynlluniau cyffrous eu hunain ar gyfer y stadiwm enwog yma.”  

Meddai Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr, yr Athro Michael Scott: “Bydd penodiad Paul Fletcher i gynhgori yngylch datblygu’r stadiwm yn cefnogi datblygiad parhaus y brifysgol o raglenni addysg uwch sy’n gysylltiedig â chwaraeon, er budd myfyrwyr a’r gymuned ehangach.”   

Meddai cyfarwyddwr bwrdd pêl-droed CP Wrecsam, Don Bircham: 'Rydym yn rhannu gweledigaeth Prifysgol Glyndŵr o stadiwm o safon ryngwladol a byddwn yn parhau i ymdrechu i gael tîm sy’n haeddiannol o chwarae ynddo.

“Rwy’n falch iawn fod stadiwm pêl-droed rhyngwladol hyna’r byd mewn dwylo da.'

Meddai prif weithredwr y Crusaders, Jamie Thomas: "Mae hwn yn benodiad pwysig dros ben i Brifysgol Glyndŵr ac i chwaraeon yng Ngogledd Cymru yn gyffredinol.

“Mae cael rhywun o’r fath galibr i gynorthwyo yn natblygiad y stadiwm yn destament i uchelgais y brifysgol a’u gweledigaeth nhw o’r hyn y gellir ei gyflawni.

“O safbwynt Rygbi cynghrair, fel y gêm sy’n tyfu gyflymaf yng Nghymru, mae’r stadiwm yn gartref i Crusaders Gogledd Cymru ac i Rygbi Cynghrair Cymru, a gyda’r datblygu arfaethedig ychwanegol mae’n siŵr o fod yn gyfleuster o safon wirioneddol ryngwladol, a bydd yn anrhydedd i ni chwarae ynddo.”

NODIADAU I OLYGYDDION

Mae Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr yn gartref i Glwb Pêl-droed Wrecsam a thîm rygbi cynghrair y Crusaders, a chynhelir gêmau rygbi a phêl-droed rhyngwladol yn ogystal.

Chwaraeodd Paul Fletcher dros 400 o weithiau i Burnley, a chafodd ei alw i sgwad llawn Lloegr gan Don Revie, er i anaf difrifol i’w ben-glin ei atal rhag cael ei gapio. Daeth ei yrfa fel pêl-droediwr i ben yn sgil ail anaf i’w ben-glin yn 32 oed.

Ers iddi ymddeol fel chwaraewr, mae Paul wedi mynd ymlaen i fod yn un o’r arbenigwyr stadiwm mwyaf blaenllaw yn Ewrop.

Mae’n byw gyda’i wraig a’i deulu yn Rossendale Valley yn Sir Gaerhirfryn. Mae’n aelod gweithredol o Gymdeithas Gwerthfawrogi George Formby, ac yn 2007 derbyniodd MBE am ei wasanaethau i bêl-droed yn rhestr anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd.

Top