Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn noddi pel-droed cymundeol

29 Awst 2012

Mae pêl-droed cymunedol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru wedi cael hwb yn sgil nawdd prifysgol.

Mae Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr yn cefnogi Sefydliad y Cae Ras, sydd wedi’i leoli yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr.

Mae partneriaeth rhwng y Sefydliad a Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr wedi arwain at ddarpariaeth staff ac offer newydd.

Meddai Anna-Marie Brown, rheolwr cyfleusterau chwaraeon y brifysgol ac un o ymddiriedolwyr y sefydliad: “Mae’n bleser gan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr fod yn noddi Sefydliad y Cae Ras.

“Fe wnaethon ni brynu’r holl gitiau oedd eu hangen, am £800, ac rydym hefyd wedi cefnogi cael mwy o staff yn y Sefydliad, yn ogystal â’u hadleoli i gyfleusterau mwy addas a mwy o ran maint o dan Stand y Brifysgol (Stand Eric Roberts gynt).

“Mae’r swyddog datblygu merched newydd, Louise Crowhurst, yn raddedig o Brifysgol Glyndŵr, fel y mae’r swyddog datblygu bechgyn, Tony Merola. Mae swyddog datblygu Gogledd Ddwyrain Cymru ar fin gwneud MRes mewn gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff.

“Rydym yn annog datblygiad pêl-droed gymunedol yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ac yn ymchwilio – trwy Ymddiriedolaeth CBDC a phartneriaid eraill – i’r posibilrwydd o ddatblygu pêl-droed gymunedol gerllaw’r stadiwm.”

Top