GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Dydy hi ddim yn rhy hwyr i wneud cais - Edrychwch ar ein cyrsiau ar gyfer mynediad mis Medi 2019.

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn dod yn gyntaf am foddhad myfyrwyr mewn seicoleg mewn canllaw prifysgolion

Complete uni guide psychol welsh with pic

Mai 21 2012

YN ÔL arolwg blaenllaw, myfyrwyr seicoleg Prifysgol Glyndŵr yw’r rhai sydd fwyaf bodlon gyda’u cwrs yn y DU.

Ar wefan annibynnol thecompleteuniversityguide.com, cafodd adran seicoleg y brifysgol sgôr o 4.4 allan o 5, gan ei gosod ar y blaen i brifysgolion o fri fel Caergrawnt a Rhydychen.

Sefydlwyd yr adran Seicoleg yn 2009 yn sgil penodiad yr Athro Christopher Alan Lewis, a chafodd ei hachredu gan Gymdeithas Seicoleg Prydain o fewn pedwar mis i’w hymweliad cychwynnol i fonitro safonau’r cwrs. 

Meddai’r arweinydd rhaglen seicoleg, Phill de Prez: “Mae hyn yn gaffaeliad i’r tîm, sy’n gallu sicrhau fod y fath sgorau uchel yn cael eu cyflawni yn sgil y gofal a’r ymroddiad y maen nhw’n eu rhoi i’r myfyrwyr.

“Rydym yn ymroddedig i ddarparu agwedd myfyriwr-ganolog at ddysgu, yn seiliedig ar ymarferion ymarferol.

“Ar gyfer pob sesiwn addysgu y mae ein myfyrwyr yn ei phrofi, maen nhw hefyd yn cael y cyfle i roi’r theori yna ar waith.  

“Yn ôl y myfyrwyr, mae pwysigrwydd canolog y sesiynau ymarferol hyn wedi bod yn dyngedfennol i’r lefelau uchel o foddhad myfyrwyr.

Ychwanegodd yr Athro Lewis: “Mae’r ffaith fod tîm mor ifanc wedi cyflawni ansawdd mor gydnabyddedig mewn cyfnod mor fyr yn brawf o’r pwyslais y mae Prifysgol Glyndŵr a’r adran Seicoleg yn ei roi ar brofiad myfyrwyr.

“Mae denu myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd, fel yr ydym ni’n ei wneud yn yr adran seicoleg, yn gyfle gwych ac yn her unigryw i’r staff.

“Mae staff yr adran yn haeddu canmoliaeth am eu gwaith caled a’u dycnwch wrth i ni symud ymlaen at weld ein myfywyr seicoleg cyntaf yn graddio ym mis Tachwedd.

“Yr her i’r tîm yn awr yw sicrhau fod y profiad myfyriwr yma yn cael ei gynnal, trwy gefnogaeth fugeiliol barhaus, a’r dychymyg angenrheidiol i gynhyrchu a chymhwyso sesiynau ymarferol ystyrlon a chyffrous yn wyneb ein niferoedd myfyrwyr cynyddol.

“Mae canlyniadau’r arolwg yma yn seiliedig ar garfan myfyrwyr y BSc (Anrh) Seicoleg, ac mae’r adran seicoleg yn edrych ymlaen at dderbyn y canlyniadau ar gyfer ei myfyrwyr uwchraddedig.”

Top