Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr yn croesawu cynlluniau niwclear

5 Tachwedd 2012

MAE arweinwyr prifysgol wedi croesawu ailgychwyniad cynlluniau £8bn i gymryd lle gorsaf ynni niwclear yr Wylfa ar Ynys Môn.

Yr wythnos ddiwethaf, tarodd Hitachi fargen i brynu Horizon Nuclear Power, y cwmni tu ôl i’r cynllun i gymryd lle adweithydd Magnox yr Wylfa.

Dywedodd y cwmni eu bod yn edrych ymlaen i ailafael yn y cynlluniau ‘cyn gynted â phosibl’ yn dilyn y cyhoeddiad.

Mae Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam wedi bod yn gysylltiedig iawn â chefnogi sgiliau niwclear yn yr ardal.

Dywedodd yr Athro Richard Day, pennaeth peirianneg y brifysgol, fod y newyddion yn hwb sylweddol i Ogledd Cymru.

Ychwanegodd: “Rydym yn eithriadol o falch fod y cynlluniau yn symud ymlaen unwaith yn rhagor, mae’n brosiect pwysig dros ben i’r ardal a fydd yn dod â mewnlifiad o swyddi a buddsoddiad, gyda buddiannau am flynyddoedd i ddod.

“Ar y cyd â’n partneriaid yng Ngholeg Menai rydym yn helpu i sicrhau fod y diwydiant yn cael ei gyflenwi â graddedigion sy’n barod i gymhwyso eu sgiliau a’u profiad a tharo’r llawr yn rhedeg fel gweithwyr proffesiynol ym maes ynni niwclear.” 

Yn gynharach eleni, cafodd y brifysgol ei chydnabod yn swyddogol fel darparwr hyfforddiant ar gyfer y diwydiant niwclear, gan ddod yn aelod cyfrannog AU o’r Academi Sgiliau Cenedlaethol ar gyfer Niwclear.

Meddai John Idris Jones, cadeirydd grŵp llywio rhanbarthol Cymru o’r Academi Sgiliau a chyfarwyddwr Energy Island,  sy’n gweithio i roi Ynys Môn ar flaen y gad ym meysydd ymchwil a datblygu ynni: “Mae yna gyfleoedd gwych yn codi yn y diwydiant niwclear yng ngogledd Cymru ac mae’r dyfarniad yn cydnabod fod Prifysgol Glyndŵr mewn lle da i ddarparu’r diwydiant hwnnw gyda chyflogedigion tra chymwys a medrus.”

Top