Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr i gynnal gwyl ffilm bwysig

Ffresh welsh 1
13 Chwefror 2012

Cyhoeddwyd y bydd un o wyliau ffilm mwyaf Cymru yn cael ei chynnal ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2013.

Yn arddull trosglwyddo’r fflam Olympaidd, cyhoeddwyd hyn gan drefnwyr gŵyl Ffresh o flaen gwesteion o’r brifysgol yn Wrecsam ar ddiwedd y digwyddiad eleni yng Nghasnewydd ddydd Gwener 10 Chwefror.

Gŵyl delweddau symudol myfyrwyr Cymru yw Ffresh, ac mae’n arddangos gwaith gan fyfyrwyr sy’n astudio am radd yn y diwydiannau creadigol ledled y byd.

Mae siaradwyr gwadd blaenorol yn y digwyddiad wedi cynnwys y sgriptiwr Tim Firth, a greodd Calendar Girls, a chynrychiolwyr o Double Negative, sef cwmni effeithiau gweledol a wnaeth yr effeithiau arbennig ar gyfer Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 a Captain America: The First Avenger.

“Mae hwn yn newyddion hynod o gyffrous i ni,” meddai Stuart Cunningham, arweinydd academaidd ar gyfer y diwydiannau creadigol, y cyfryngau a pherfformio ym Mhrifysgol Glyndŵr. “Mae cael ein dewis i gynnal Ffresh 2013 yn ganlyniad uniongyrchol i’r buddsoddiad yr ydym wedi’i wneud i gefnogi’r diwydiannau creadigol yng Nghymru ers agor Canolfan y Diwydiannau Creadigol y llynedd.

Ffresh with pic 2

“Rydym yn gobeithio cadarnhau mwy o fanylion am y digwyddiad, gan gynnwys siaradwyr gwadd, yn y misoedd nesaf.”

Mae’r lleoliadau a ddefnyddir yn debygol o gynnwys Neuadd William Aston a Chanolfan Catrin Finch, yn ogystal â Chanolfan y Diwydiannau Creadigol.

Mae’r ŵyl wedi’i sefydlu ers 10 mlynedd ac mae’n cynnwys dosbarthiadau meistr, gweithdai a sesiynau panel gyda ffigyrau blaenllaw yn y diwydiant ffilm a theledu.

Un o’r uchafbwyntiau ynddi yw gwobrau Ffresh, a gynigir mewn o leiaf 14 categori ar gyfer gwaith rhagorol mewn meysydd sy’n cynnwys animeiddio, ffilmiau ffuglen a ffeithiol, ffilmiau byr, cynyrchiadau Gymraeg a cherddoriaeth ar gyfer cynyrchiadau sydd â delweddau sy’n symud.

Yn ôl Steven Davies, darlithydd Glyndŵr ar deledu a darlledu drwy’r cyfryngau digidol, mae’r gwobrau yn rhoi mantais hollbwysig i enillwyr wrth iddynt chwilio am yrfa yn y diwydiannau creadigol.

Meddai: “Yn ystod fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol, cafodd ffilm yr oeddwn yn gysylltiedig â hi ei chydnabod gan Ffresh gan ennill Gwobr y Gynulleidfa. Hynny wir wnaeth agor y drws i fy ngyrfa yn y byd ffilm a theledu.”

I gael rhagor o wybodaeth am Ffresh ewch i ffresh.com.

Top