Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr ar i fyny yn y tabl cynghrair diweddaraf

27 Ebrill 2012

Mae Prifysgol Glyndŵr yn un o’r llefydd gorau i astudio yng Nghymru o ran boddhad myfyrwyr a chael gradd a fydd yn arwain at swydd, yn ôl tabl cynghrair newydd o brifysgolion. 

Mae’r brifysgol wedi symud pedwar lle i fyny yng Nghanllaw Prifysgolion Cyflawn 2013, diolch i berfformiadau cryf ym meincnodau boddhad myfyrwyr a rhagolygon gyrfaol i raddedigion.

Yn y tabl, daw Glyndŵr yn ail drwy Gymru am gyflogadwyedd ei graddedigion ac yn y tri uchaf yng Nghymru am ansawdd ei haddysgu yn seiliedig ar atborth y myfyrwyr.

Meddai’r Athro Helen James, Dirprwy Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr a chyfarwyddwr gweithredol yr ysgol astudiaethau israddedig: “Rydym yn falch iawn o’r tabl cynghrair prifysgolion diweddaraf yma. Mae’r brifysgol yn ymfalchïo mewn darparu cyrsiau perthnasol i ddiwydiant sy’n helpu ein graddedigion i ddod o hyd i waith, ac unwaith yn rhagor rydym yn rhagori yn y maes hwn yng Nghymru.

“Mae Prifysgol Glyndŵr yn parhau i fuddsoddi mewn gwella profiad myfyrwyr ac rydym yn falch fod myfyrwyr yn teimlo eu bod yn elwa o rywfaint o’r addysgu gorau ar lefel israddedig yng Nghymru.”

Mae’r Canllaw Prifysgolion Cyflawn yn un o’r pedwar prif dabl cynghrair cenedlaethol a gyhoeddir yn flynyddol i helpu myfyrwyr a rhieni wneud penderfyniadau ynglŷn â lle i astudio a pha gyrsiau i’w hastudio. 

Mae’ canllaw cyfan ar gael yn www.thecompleteuniversityguide.co.uk

Top