Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr ar i fyny yn nhabl y gynghrair werdd

On the up in green league welsh with pic

29 Mai 2012

Yn ôl tabl cynghrair blaenllaw, mae Prifysgol Glyndŵr yn gwneud cynnydd mawr yn ei hymdrechion i fod yn fwy cynaliadwy.

Mae’r brifysgol wedi saethu i fyny’r Tabl Pobl a Phlaned Gwyrdd dylanwadol ar ô treulio blwyddyn yn gwneud gwelliannau sylweddol.

The Green League ranks UK universities according to their ethical and environmental performance.

Yn asesiad y llynedd, cyrhaeddodd Prifysgol Glyndŵr rif 134, gyda 15.5 pwynt allan o 70 i gyd. Mae’r cyfanswm hwnnw wedi mwy na dyblu i 32.5, ac mae’r brifysgol wedi cyrraedd rhif 89 allan o 145 yn y tabl erbyn hyn.

Meddai Lynda Powell, cadeirydd fforwm ymgynghorol cynaliadwyedd y brifysgol: “Mae’r cynnydd dramatig yn ein sgôr a’n safle yn y Gynghrair Werdd yn dyst i waith caled ac ymroddiad staff a myfyrwyr trwy’r brifysgol.

“Rydym wedi gwneud newidiadau o bwys sy’n cael effaith go-iawn o ddydd i ddydd. Fodd bynnag mae yna gymaint mwy y gallwn ei wneud, a byddwn yn anelu yn uwch pan gyhoeddir tabl cynghrair 2013.”

Sgoriodd y brifysgol yn arbennig o uchel o ran sicrhau fod cynaliadwyedd yn rhan allweddol o’r cwricwlwm, ailgylchu a lleihau gwastraff.

Meddai Jo Smith, rheolwr iechyd, diogelwch ac amgylchedd y brifysgol: “Ymhlith y camau yr ydym wedi eu cymryd y mae cyflwyniad ‘pencampwyr gwyrdd’ ym mhob adran o’r brifysgol.

“Mae’r aelodau hyn o’r staff yn arwain y ffordd gyda materion amgylcheddol ac yn sicrhau fod eu cydweithwyr yn deall yr angen i fod yn fwy ymwybodol o faterion cynaliadwyedd alleddol. 

“Ym mis Chwefror fe gynhalion ni ‘Wythnos Werdd’ oedd yn cynnwys llawer o weithgareddau i hybu syniadau fel rhannu ceir, dewsiadau ynni gwyrddach a siopa am gynnyrch lleol, cynaliadwy. Rydym yn gweithio’n galed i sicrhau fod yna ddiwylliant gwirioneddol o ymwybyddiaeth foesegol ac amgylcheddol trwy’r brifysgol, ac mae’n newyddion gwych fod y canlyniadau hyn yn cydnabod hynny.” 

Yn 2011, dyfarnwyd gwobr gynaliadwyedd gyntaf un Cymdeithas Ddinesig Wrecsam i Ganolfan Diwydiannau Creadigol y brifysgol. 

Gellir gweld canlyniadau llawn y Gynghrair Werdd yma.

Top