Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Prifysgol Glyndŵr Llundain

19 Ionawr 2012

Mae gwefan wedi’i neilltuo i ddarparu gwybodaeth am gampws diweddaraf Prifysgol Glyndŵr – ym mhrifddinas y DU – wedi mynd yn fyw.

Mae London.glyndwr.ac.uk yn rhoi gwybodaeth am gyrsiau, cyfleusterau a bywyd myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr Llundain.

Agorwyd y campws yn Elephant and Castle yn ddiweddar er mwyn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr o bob cwr o’r byd astudio ar gyfer graddau Prifysgol Glyndŵr yng nghanol Llundain.

Mae llawer o dirnodau enwog a hanesyddol y ddinas i’w gweld ac o fewn pellter cerdded o’r safle.

Bydd Prifysgol Glyndŵr Llundain yn cynnig graddau israddedig mewn cyfrifeg busnes, marchnata busnes, rheolaeth busnes ac astudiaethau iechud. Ar lefel uwchraddedig, ceir cyfle i astudio ar gyfer MBA Prifysgol Glyndŵr.

Ewch i London.glyndwr.ac.uk

Top