Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Pêl-droedwyr Prifysgol Glyndŵr yn ennill teitl cynghrair deirgwaith yn olynol

23 Mawrth 2012

Mae tîm pêl-droed cyntaf dynion Prifysgol Glyndŵr yn dathlu ar ôl ennill teitl cynghrair am y trydydd tro yn olynol.

Enillwyd pencampwriaeth Mars Northern 4C BUCS (Chwaraeon Prifysgolion a Cholegau Prydain) o ddeg pwynt, gyda’r tîm yn parhau yn ddiguro gydol tymor y gynghrair.

Mae’n golygu fod gan y tîm record ragorol yn ystod y tair blynedd diwethaf, a dim ond wedi colli un gêm gynghrair ers 2009.

Talwyd teyrnged i ymdrechion pawb dan sylw gan Anna Marie Brown, rheolwr cyfleusterau chwaraeon ym Mhrifysgol Glyndŵr.

Meddai: “Mae ennill tri theitl cynghrair o’r bron yn andros o gamp.

“Mae’r hyfforddwr Brian Prandle wedi chwyldroi’r agwedd at y gêm yn y brifysgol ac iddo ef mae llawer iawn o’r diolch, yn ogystal â’r chwaraewyr sydd wedi cymryd rhan yn y llwyddiant.

“Ar i fyny amdani o hyn ymlaen, ac rydym yn siŵr fod mwy o lwyddiant ar ei ffordd.

“Fel prifysgol rydym wedi gwneud ymroddiad sylweddol i chwaraeon ar bob lefel. Gyda Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr a chyfleusterau ymarfer Colliers Park yn awr yn eiddo i’r brifysgol, credwn y gallwn arwain y ffordd mewn datblygu chwaraeon yn y brifysgol a’r gymuned yn yr ardal.”
Top