Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Partneriaeth newyddiaduraeth yn mynd o nerth i nerth

14 Chwefror 2012

Mae partneriaeth arloesol i gynhyrchu newyddiadurwyr ifanc yng ngogledd Cymru wedi esgor ar ganlyniadau penigamp yn yr ystafell ddosbarth a’r gweithle.

Mae mwy na hanner y myfyrwyr sy’n astudio ar gyfer Tystysgrif Addysg Uwch mewn Newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr – sef menter ar y cyd rhwng y brifysgol a grŵp newyddion rhanbarthol blaenllaw, NWN Media – wedi mynd ymlaen i gael swyddi yn y maes newyddiaduraeth.

Ac mae canlyniadau arholiadau’r rhaglen yn 2010-11 wedi ei gosod yn bumed yn nhabl y Deyrnas Unedig o ran cyrsiau tebyg.

Mae’r cwrs newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr wedi’i achredu gan y Cyngor Cenedlaethol ar gyfer Hyfforddi Newyddiadurwyr (NCTJ), ac mae’n cynnwys lleoliad dan oruchwyliaeth am ddeuddydd yr wythnos gyda phapurau newydd NWN Media.

Hefyd, mae myfyrwyr yn gallu astudio ym Mhrifysgol Glyndŵr yn Wrecsam ar gyfer Diploma NCTJ mewn Newyddiaduraeth, sef cymhwyster hanfodol ar gyfer unrhyw un sydd am ddilyn gyrfa yn y byd newyddion.

Dywedodd Janet Jones, sy’n uwch ddarlithydd mewn newyddiaduraeth ym Mhrifysgol Glyndŵr, fod y bartneriaeth gyda NWN Media yn elfen unigryw o’r cwrs.

“Mae’n golygu bod myfyrwyr yn cydweithio ochr yn ochr ag uwch newyddiadurwyr mewn ystafelloedd newyddion go iawn, gan wneud yn siŵr eu bod yn cael profiad o bob agwedd ar newyddiaduraeth, o ysgrifennu erthyglau nodwedd i roi sylw i argyfyngau mawr neu adrodd am ymweliad diweddaraf person enwog.

“Mae’n rhoi mantais i fyfyrwyr pan fyddant yn chwilio am swyddi mewn diwydiant cystadleuol iawn oherwydd bod ganddynt wybodaeth ymarferol ac uniongyrchol o ystafell newyddion brysur a’u bod wedi elwa ar brofiad uwch newyddiadurwyr o fis Hydref hyd fis Gorffennaf,” dywedodd.

Ychwanegodd fod y cwrs wedi ei ehangu ymhellach eleni i gynnwys lleoliad radio gyda Heart FM yn Wrecsam.

Mae recriwtio nawr ar y gweill ar gyfer y cwrs newyddiaduraeth nesaf, sy’n dechrau ym mis Medi.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb cael gwybod mwy neu ddiddordeb astudio ar gyfer rhaglenni eraill ym Mhrifysgol Glyndŵr, yna dylent gysylltu â’r Ddesg Gwybodaeth i Fyfyrwyr (SID) drwy e-bostio sid@glyndwr.ac.uk neu ffonio (01978) 293439.
Top