Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Partneriaeth hoci newydd ar fin cael ei lansio

17 Hydref 2012

ydd partneriaeth chwaraeon cymunedol newydd wedi’i hanelu at wella safonau ac annog mwy o bobl i chwarae hoci yng Ngogledd Cymru yn cael ei lansio’r dydd Sul yma.

Bydd Prifysgol Glyndŵr a Hoci Cymru, corff llywodraethu cenedlaethol y gêm, yn cydweithio’n agos gydag ysgolion a chlybiau hoci i gynyddu ymwybyddiaeth o’r gêm yn yr ardal.

Mae’r bartneriaeth eisoes wedi gweld swyddfa Hoci Cymru newydd ar gyfer Gogledd Cymru yn cael ei hagor yng nghanolfan chwaraeon y brifysgol yn Wrecsam.

Y dydd Sul yma, bydd Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr yr Athro Michael Scott a Lesley Griffiths AC yn helpu i lansio ei gynllun rhanbarthol newydd ar gyfer Gogledd Cymru.

Yn sgil y cynllun bydd y corff yn gweithio’n agosach gydag ysgolion yng Ngogledd Cymru i ddatblygu llwybrau newydd i hoci ar gyfer pobl ifanc.

Meddai Anna-Marie Brown, rheolwr chwaraeon Prifysgol Glyndŵr: “Rydym yn falch iawn o fod wedi cryfhau ein partneriaeth gyda Hoci Cymru. Rydym wedi bod yn gweithio gyda’r corff ers sawl blwyddyn ond yn sgil y buddsoddiad a’r fenter newydd yma bydd Prifysgol Glyndŵr yn chwarae rôl fwy weithredol mewn hyrwyddo’r gêm yng Ngogledd Cymru.

“Mae’r brifysgol yn ymroddedig i ddatblygu chwaraeon cymunedol yn gyffredinol ac edrychwn ymlaen at ddatblygu’r hyn sydd yn siŵr o fod yn bartneriaeth ffrwythlon iawn am flynyddoedd i ddod.”

Bydd digwyddiad dydd Sul yn gweld lansiad 4689, fformat newydd o’r gêm a fydd yn galluogi chwaraewyr hoci ifanc i chwarae ar lefelau uwch wrth i’w lefel sgiliau wella.

Meddai Debra Barker, rheolwr rhanbarthol Hoci Cymru ar gyfer Gogledd Cymru: “Mae yna alw cynyddol am hoci yng Ngogledd Cymru, a dyma’r tro cyntaf i Hoci Cymru gael canolfan barhaol yn yr ardal. Gobeithio y bydd ein partneriaeth gyda Hoci Cymru yn tyfu a gwella gydag amser. Ein nod yn y pen draw yw darganfod doniau newydd trwy’r system a chadw’r chwaraewyr gorau yng Nghymru.”

Gall plant gymryd rhan yng ngweithgareddau dydd Sul, a gynhelir rhwng 11am a 4pm ar y cae hoci ym Mhrifysgol Glyndŵr, Wrecsam. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Sarah Latham ar 01978 283422.

Top