Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Opera Cenedlaethol Cymru yn gweithio gyda myfyrwyr Prifysgol Glyndŵr

21 Chwefror 2012

Roedd Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru yn edrych allan am sêr opera’r dyfodol tra’n cynnal gweithdy ar thema Sweeney Todd gyda myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr.

Arweiniwyd y digwyddiad gan Ruth Evans, Cynhyrchydd MAX Opera Cenedlaethol Cymru (OCC) yng Ngogledd Cymru a Dafydd Hall Williams, cyfarwyddwr cynorthwyol Opera Ieuenctid Cenedlaethol Cymru (OICC) gyda myfyrwyr theatr, teledu a pherfformio yng Nghanolfan Catrin Finch, Wrecsam.

Cafodd y criw ddosbarth meistr mewn sgiliau ar gyfer y llwyfan, yn cyfuno canu, actio a gweithgareddau perfformio.

Meddai Elen Mai Nefydd, uwch ddarlithydd mewn theatr, teledu a pherfformio ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Cafodd y myfyrwyr amser wrth eu boddau. Rydym yn awyddus i’w cysylltu gyda’r diwydiant celfyddydau perfformio yng Nghymru gymaint ag y gallwn ac roedd hyn yn gyfle gwych iddyn nhw weithio gyda phobl broffesiynol o Opera Cenedlaethol Cymru, sy’n gorff byd-enwog.

“Er nad ydym yn astudio opera fel y cyfryw fel rhan o’u gradd, mae’r sgiliau perfformio y byddant wedi eu datblygu yn sgil y gweithdy yn uniongyrchol berthnasol a throsglwyddadwy i unrhyw yrfa ym maes celfyddydau perfformio, gan gynnwys theatr a theledu.”

Roedd gwaith OICC ym Mhrifysgol Glyndŵr yn rhan o ymgyrch tair-blynedd OCC i greu mwy o bresenoldeb yng nogledd Cymru – gan gynnwys gweithio gydag ysgolion, prifysgolion ac yng nghanol tref Wrecsam.

Eu digwyddiad mawr nesaf fydd gweithdy theatr gerdd wythnos-o-hyd ar gyfer pobl ifanc yn Theatr Y Stiwt, Rhos, Ebrill 10-15.

Meddai Ruth, sy’n wreiddiol o Ruthun ond a raddiodd yn Rhydychen: “Mae pawb yn OCC yn broffesiynol ac rydym eisiau dangos i bobl ardal Wrecsam a gogledd Cymru y gallant anelu at weithio i gwmni opera.

“Y myfyrwyr ym Mhrifysgol Glyndŵr yw’r union fath o bobl yr hoffem eu gweld yn ymwneud ag opera ieuenctid yng Nghymru ac roedd yn anrhydedd treulio’r diwrnod gyda nhw yn y ganolfan celfyddydau perfformio ragorol yma y gallant wneud defnydd ohoni.

“Mae Dafydd newydd orffen cyfarwyddo ei opera gyntaf felly roedd yn wych ei gael ef gyda ni am y diwrnod i rannu ei sgiliau a’i brofiad gyda’r myfyrwyr.”

  • Cynhelir gweithdy sgiliau perfformio OICC rhwng 10am-6pm bob dydd rhwng Dydd Mawrth  10 a dydd Sul 15 Ebrill 2012 yn Theatr Y Stiwt, Rhos. Mae’r digwyddiad yn agored i bobl ifanc  16-23 oed sy’n frwdfrydig dros berfformio, a bydd yn cynnwys hyfforddiant mewn sgiliau opera a theatr gerdd, gan gynnwys ymarferion llafar ac actio trwy ganu a pherfformio, gan bobl theatr broffesiynol o OCC. Sweeney Todd fydd y thema am yr wythnos. Mae 40 o lefydd ar gael, am £20 y pen. Ceir nifer gyfyngedig o fwrsarïau yn ogystal. I archebu neu am ymholiadau, cysylltwch â Paula Scott trwy ebostio paula.scott@wno.org.uk neu ffonio 029 2063 5111. Y dyddiad cau ar gyfer cofrestru yw 12 Mawrth 2012. Am fwy o wybodaeth am ymweliad OICC, ewch i wno.org.uk/wnyo.
Top