Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Mynediad am ddim i gêm tîm dan-21 Cymru

 

7 Chwefror 2012

Bydd gêm ragbrofol Ewro 2013 nesaf Tîm Dan 21 Cymru yn cael ei chynnal yn Stadiwm Cae Ras Prifysgol Glyndŵr – a bydd mynediad am ddim i’r cefnogwyr.

Bydd y gêm yn erbyn Andorra, y drydedd gêm dan 21 i’w chynnal yn y stadiwm ers i Brifysgol Glyndŵr ddod yn berchen arni, yn cychwyn am 4pm Ddydd Mercher 29 Chwefror 2012.

Bydd y cefnogwyr yn gallu gwylio’r gêm am ddim ond mae angen iddynt nôl tocyn o flaen llaw. Dim ond Eisteddle Ffordd yr Wyddgrug fydd ar agor ar gyfer y gêm.

Meddai’r Athro Michael Scott, Is-Ganghellor Prifysgol Glyndŵr: “Fe wnaethom ni brynu’r stadiwm fel cyfleuster i’r gymuned ac mae’n bleser gennym allu croesawu pobl Wrecsam iddi ar gyfer digwyddiadau o bwys fel hyn.

“Rydym am i gymaint o grwpiau â phosib fynychu – teuluoedd, ysgolion, cefnogwyr pêl-droed – i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o sêr pêl-droed Cymru wrth iddynt gystadlu am le ym Mhencampwriaethau Ewropeaidd 2013.”

Cynhelir y gêm cyn Gêm Goffa Gary Speed y tîm hŷn yn erbyn Costa Rica, a fydd yn cychwyn am 7.45pm yng Nghaerdydd yr un diwrnod.

Meddai llefarydd dros Gymdeithas Pêl-droed Cymru: “Roedden ni wedi gobeithio symud y gêm yn ôl 24 awr fel na fyddai’n gwrthdaro â gêm y tîm hŷn rhyngwladol yn erbyn Costa Rica yng Nghaerdydd.

“Ar ôl ymgynghori ag UEFA, fodd bynnag, nid oedd hyn yn bosib. Ond o leiaf fel gytunwyd ar gic gyntaf gynt er mwyn galluogi cefnogwyr i weld y gêm dan 21 yn ogystal â gweld y brif gêm ar y teledu yn nes ymlaen.”

Bydd grwpiau ysgol yn gallu cael gafael ar docynnau ar gyfer y gêm trwy Sefydliad Cymunedol y Cae Ras ar 01978 296397.

Dylai clybiau a thimau pêl-droed gysylltu â Mark Roberts, Swyddog Datblygu Pêl-droed Ymddiriedolaethau CPC trwy ebostio mark.roberts@welshfootballtrust.org.uk gydag unrhyw ymholiadau uniongyrchol.

Mae blychau lletygarwch, sy’n cynnwys bwffe, ar gael am £100 gyda lle i fwyafswm o 10 gwestai. Dylai unrhyw fusnesau neu grwpiau sydd â diddordeb yn y cynnig gysylltu â Phil Bennett trwy ebostio p.bennett@glyndwr.ac.uk.

Mae tocynnau ar gael trwy ffonio derbynfa Canolfan Chwaraeon Prifysgol Glyndŵr rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun tan ddydd Gwener neu trwy ffonio 01978 293275.

Top