Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn llwyddo mewn her busnes

17 Rhagfyr 2012

Mae dau dîm o fyfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr wedi cyrraedd rownd gynderfynol her entrepreneuriaeth a busnes genedlaethol a gefnogir gan IBM, Lloyds Banking Group a Jaguar Land Rover.

Dyma’r tro cyntaf i’r brifysgol gyflawni’r gamp hon yn Her Fusnes y Prifysgolion, a gefnogir hefyd gan P&G, yr RSA, RBS a Serco.

Bu 310 tîm yn cymryd rhan yn y gystadleuaeth, gyda thimau Glyndŵr ymhlith y 78 olaf a fydd yn cystadlu am le yn y rownd derfynol.

Dywedodd Roz Jones, uwch ddarlithydd mewn marchnata, fod gan y gystadleuaeth gofnod cryf o greu cyfleoedd i raddedigion fynd i’r gweithle, gyda chwaraewyr diwydiant o bwys yn defnyddio’r digwyddiad i chwilio am y genhedlaeth nesaf o ddoniau arweinyddiaeth. 

Meddai Roz: “Mae’r rownd gynderfynol yn arena ardderchog i fyfyrwyr farchnata eu hunain i ddarpar gyflogwyr. Mae pawb yn gwybod mor gystadleuol yw’r farchnad cyflogaeth graddedigion ar hyn o bryd felly mae’n gyfle aruthrol iddyn nhw – ac mae’r ffaith eu bod nhw wedi dod mor bell â hyn yn eisoes yn dangos eu potensial.

“Mae cael nid yn unig un ond dau dîm yn y rownd gynderfynol yn gamp aruthrol i’r brifysgol. Her Busnes y Prifysgolion yw’r digwyddiad mwyaf o’i fath ac rydym yn falch dros ben y bydd Prifysgol Glyndŵr yn cael ei chynrychioli yn y rowndiau olaf.”

Nod yr Her yw datblygu a hybu sgiliau entrepreneuriaeth, menter a chyflogadwyedd. Mae timau o fyfyrwyr yn gweithio fel cyfarwyddwr mewn heriau busnes gwneud gyda’r nod o ddatblygu sgiliau arweinyddiaeth, gwneud penderfyniadau a gwaith tîm, yn ogystal â chynyddu eu gwybodaeth mewn meysydd busnes allweddol megis marchnata a chyllid. 

Meddai Paul Sumner, myfyriwr rheoli busnes yn ei drydedd blwyddyn yng Nglyndŵr a fu’n cymryd rhan: “Mae’r her fusnes wedi bod yn ddigwyddiad ardderchog i gymryd rhan ynddo a gobeithio y gallwn fynd un cam ymhellach a chyrraedd y ffeinal. Mae wedi rhoi mewnwelediad gwirioneddol i ni o’r modd y mae byd busnes yn gweithio.”

Cynhelir y rownd gynderfynol ym Mawrth 2013. Am fwy o wybodaeth am yr her fusnes ewch i www.uk.ubcworldwide.com
Top