Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr yn adeiladu car rasio o ddim mewn sioe fodurol fawr

27 Ionawr 2012

Denodd myfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr sylw byd-eang wrth iddynt adeiladu eu car rasio eu hunain o ddim mewn pedwar diwrnod yn sioe fodurol fwya’r DU.

Ymdrech y tîm o dri oedd y prosiect cyntaf o’i fath i gael ei ymgymryd gerbron cynulleidfa fyw yn sioe ceir rasio Autosport International.

Roedd y prosiect yn ganlyniad partneriaeth rhwng Prifysgol Glyndŵr a Polybush, cwmni wedi’i leoli ar Stad Ddiwydiannol Wrecsam, sy’n gweithgynhyrchu bwsys crogiant polywrethan ar gyfer cerbydau modur.

Mae Polybush yn cydweithio’n agos gydag adran beirianneg Prifysgol Glyndŵr yn ddyddiol gan gyfuno ei gysylltiadau a’i wybodaeth diwydiannol gyda gallu technegol yr adran. Mae Polybush hefyd yn noddi Pencampwriaeth Production GTI y bydd y myfyrwyr yn mynd ymlaen i rasio ynddi.

Gerbron dros 25,000 o ymwelwyr yn NEC Birmingham, aeth David Carroll, Mickael Paris a Lee Richardson ati am 10am Ddydd Iau, 12 Ionawr, gyda dim ond pentwr o gydrannau oedd eu hangen i wneud y car.

Erbyn nos Sul roedd y car wedi’i gwblhau i safon rasio, ac erbyn hyn y mae’n eistedd ym Mhrifysgol Glyndŵr yn barod am ei gystadleuaeth gyntaf.

Meddau Olivier Durieux, uwch ddarlithydd peirianneg ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Roedd y prosiect yn llwyddiant ysgubol ac roeddem yn falch iawn o’r ymateb a gawsom.

“Nid ar chwarae bach y mae adeiladu car rasio o ddim mewn cyn lleied o amser. Bu’r myfyrwyr yn gweithio’n eithriadol o galed drwy’r wythnos ac roedden nhw wrth eu boddau pan gwblhawyd y dasg ddydd Sul.

“Autosport International yw’r sioe fwyaf yn y diwydiant felly roedd yn gyfle gwych i’r myfyrwyr brofi eu sgiliau o flaen cynulleidfa bwrpasol.

“Roedd ein stondin ni ochr yn ochr â cheir F1 a cheir eraill y gallai pobl ddim ond breuddwydio amdanyn nhw, felly roedd yn atyniad mawr am y rheswm syml ei fod yn brosiect fforddiadwy y gallai’r rhan fwyaf o’r cyhoedd oedd yno uniaethu ag ef.”

Ymddangosodd car y myfyrwyr o gwrs gradd Technoleg Ceir Rasio Prifysgol Glyndŵr mewn cylchgronau masnach cenedlaethol ac anfonwyd lluniau o’r cerbyd wedi’i gwblhau at dros 4,000 o ddilynwyr ar borthiant twitter y sioe.

Mae Polybush wedi bod yn gweithio gyda’r brifysgol ers tair blynedd ar amryw o brosiectau, gan gynnwys cyrsiau hyfforddi a darparu profiad gwaith i fyfyrwyr.

Mae’r cwmni yn rhedeg prosiect PTG gyda’r brifysgol ar hyn o bryd.

Meddai Hayley Smith, rheolwr gwerthiant yn Polybush: "Mae Polybush yn mynd i  Autosport International bob blwyddyn ac roedden ni’n meddwl y byddai’n beth da cael y brifysgol a’r myfyrwyr i gyfranogi. Rydym yn cydweithio’n agos gyda’r brifysgol ac mae’n wych gweld y myfyrwyr yn rhyngweithio mewn amgylchedd masnachol.

"Bu’r myfyrwyr oedd yn paratoi’r car yn gweithio’n galed gydol y sioe pedwar-diwrnod ac maent yn gaffaeliad i’r brifysgol.”

Top