GDPR Cookie Consent by Free Privacy Policy

Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwyr o America yn astudio cysylltiadau Celtaidd

 
17 Chwefror 2012

Mae darlithwyr hanes a gwyddoniaeth ym Mhrifysgol Glyndŵr wedi helpu grŵp o fyfyrwyr o America i ymchwilio i’w cysylltiadau Celtaidd – a hynny’n cynnwys rhoi cynnig ar ganu clychau mewn eglwys yn Wrecsam.

Roedd y myfyrwyr o Goleg Maryville yn Tennessee yma ar gyfer taith astudio wythnos o hyd.

Yn ystod eu hymweliad aeth y myfyrwyr am dro i leoliadau hanesyddol bwysig, gan gynnwys Dolwyddelan a Chaernarfon, a hefyd roi cynnig ar ganu clychau yn eglwys blwyf hanesyddol Wrecsam.

Arweiniwyd y myfyrwyr gan yr Athro Lori Schmied a’r Athro Paul Threadgill. Roedd y ddau wedi ymweld â Wrecsam o’r blaen fel rhan o gysylltiadau cyfnewid rhwng Prifysgol Glyndŵr a Choleg Maryville sy’n ymestyn yn ôl i’r 1990au.

Dywedodd y pâr eu bod yn llawn edmygedd o’r ardal a’u bod wedi dotio â’r croeso cynnes a gawsant ar ôl cyrraedd.

Dywedodd yr Athro Schmied: “Pwrpas yr ymweliad oedd tynnu sylw at y cysylltiadau rhwng yr Appalachia a gwledydd Celtaidd Prydain. Roedd gan lawer o’r mewnfudwyr a ddaeth i’r Appalachia o Gymru gefndiroedd mwyngloddio ac ymdeimlad cryf o hunaniaeth Gymreig.”

Roedd yr Athro Threadgill hefyd wedi gallu defnyddio’r ymweliad i sylwi ar gymariaethau rhwng Parc Cenedlaethol Eryri a Pharc Cenedlaethol Great Smoky Mountain yn ne Appalachia.

Cafodd Dr Kathryn Ellis, uwch ddarlithydd mewn hanes ym Mhrifysgol Glyndŵr, hefyd y cyfle i drafod yn fanwl gyda’r myfyrwyr, gan gynnwys Lesley Owle, sy’n llysgennad i Fintai’r Dwyrain o Indiaid y Cherokee.

Cafodd Lesley ei magu ar diriogaeth frodorol yn Ne Carolina, a’i thad ar hyn o bryd yw Prif Hanesydd y llwyth.

Mae Lesley wrthi’n ymchwilio i oroesi diwylliannol ac roedd Dr Ellis yn falch iawn o gael y cyfle i drafod hyn yng nghyd-destun hanes Cymru a’r iaith Gymraeg.

Dywedodd: “Roedd hi’n ddiddorol iawn siarad â Lesley a gweld sut y mae hanes ei chenedl mor debyg i un Cymru.”

Bydd y grŵp yn gorffen eu taith gydag ymweliad ag Iwerddon cyn dychwelyd adref ar gyfer y semester newydd.

Top