Edrychwch ar ein rhestr o gyrsiau israddedig i weld yr hyn sydd gennym i'w gynnig

WGU Logo
WGU ten years

Myfyrwraig seicoleg yn ennill gwobr am brosiect ymchwil

18 Ebrill 2012

Llwyddiant i fyfyrwraig mewn cystadleuaeth gogledd Cymru yn sgil ymchwil i baham fod rhai perthnasau yn methu tra bod eraill yn llwyddo.

Enillodd Charlotte Evans, myfyrwraig 21-mlwydd-oed o Wrecsam sy’n astudio ym Mhrifysgol, wobr yn 41fed cynhadledd myfyrwyr flynyddol Cangen Cymru o Gymdeithas Seicolegol Prydain.

Derbyniodd ganmoliaeth yn dilyn ymchwil ar gyfer ei thraethawd hir ar bwnc priodasau ac ysgariadau – gan ennill tocyn Amazon gwerth £50 yn y fargen.

Meddai Charlotte: “Doeddwn i’n methu credu pan glywais fy mod i wedi ennill – roeddwn wedi synnu ond wrth fy modd hefyd.

“Roedd fy nhraethawd hir yn ymwneud â dewisiadau delfrydol a gwirioneddol o ran nodweddion perthynas a’r effaith y mae hyn yn ei gael ar hapusrwydd.

Dewisais hyn ar ôl clywed canlyniadau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer priodasau ac ysgariadau; yn 2009, priododd  231,490 o gyplau yng Nghymru a Lloegr, yn 2010, ysgarodd 119,589 o gyplau.

“Yna dechreuais fod â diddordeb mewn pam fod rhai perthnasau yn llwyddiannus ac eraill yn methu, ac yn y pen draw meddyliais am y cwestiwn yma ac roedd gen i ddiddordeb mewn darganfod y canlyniadau.”

Cyflwynodd 56 o fyfyrwyr o bob cwr o Gymru eu hymchwil yn y gynhadledd ym Mhrifysgol Bangor.

Cyflwynodd pedair o fyfyrwyr o Brifysgol Glyndŵr eu gwaith yn y gynhadledd. Yn ogystal â Charlotte, rhoddodd Karen Rodenburg gyflwyniad poster ar ysgogiadau i ddysgu Cymraeg, cafwyd cyflwyniad poster gan Jo Turley ar ddefnydd plant o dechnoleg symudol, a rhoddodd  Marie-Claire Hartshorne gyflwyniad poster ar chwythu plwc ymhlith gofalwyr plant sy’n hunan-niweidio yn fwriadol.

Meddai Dr Emyr Williams, darlithydd mewn seicoleg ym Mhrifysgol Glyndŵr: “Perfformiodd y myfyrwyr i gyd yn arbennig o dda a chafodd eu gwaith ei ganmol gan bwyllgor cangen Cymru.”

Cynhelir 42fed cynhadledd myfyrwyr flynyddol Cangen Cymru o Gymdeithas Seicolegol Prydain ym Mhrifysgol Glyndŵr yn 2013.

Top